Tijdens dit onderdeel leren de jongeren hoe ze naar vacatures kunnen zoeken en hoe een goed cv er uit ziet. Dit onderdeel is hetzelfde voor volgers van de maximale en de minimale leerroute.

Totale tijdsduur

Dit onderdeel bestaat uit 2 opdrachten en duurt in totaal 70 minuten. De indeling:

Inleiding + opdracht 6: 35 minuten
Opdracht 7 + afronding: 35 minuten

Benodigdheden

 • Digibord of beamer.
 • Internetverbinding.
 • Computers of smartphone voor de leerlingen om vacatures te zoeken.
 • Computers voor de leerlingen om een CV te maken.
 • Onderstaande PowerPoint-presentatie, inclusief de toelichting voor de docent in de notities onderaan de dia’s.

Powerpoint Sollicitatietraining

Opdracht 6: Vacature zoeken

Tijdsduur

 • Uitleg door docent – 10 min.
 • Opdracht voor leerlingen – 20 min.
 • Nabespreken met de klas – 5 min.

Totaal: 35 minuten.

Activiteit

De docent houdt een brainstorm met de leerlingen over het zoeken naar vacatures. Daarna gaan de leerlingen zelf op zoek naar een vacature (in tweetallen of individueel) en kiezen een vacature (individueel) waarop ze willen solliciteren.

Leerdoelen

Na deze opdracht:

 • Kunnen de leerlingen passende vacatures zoeken.

Loopbaancompetenties

Competentie: Motievenreflectie

 • De leerlingen denken na over wat ze belangrijk vinden in hun eigen loopbaan; waar worden ze blij van en wat hebben ze nodig om prettig te werken?

Competentie: Werkexploratie

 • De leerlingen gaan op zoek naar werk dat bij ze past en denken na over waar ze wel en niet zouden willen werken.

Competentie: Kwaliteitenreflectie

 • De leerlingen denken na over wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten in hun loopbaan.
 • Ze vragen aan anderen waar zij vinden dat ze goed in zijn.

Opdracht 6

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden. Let op! Voordat je een opdracht bewerkt: gebruik ‘Opslaan als’ en download het bestand op je eigen computer. Werk in dat bestand aan de opdracht en sla het op. Anders gaan wijzigingen verloren.

Opdracht 7: CV maken

Tijdsduur

 • Uitleg door docent – 10 min.
 • Opdracht voor leerlingen – 20 min.
 • Nabespreken met de klas – 5 min.

Totaal: 35 minuten.

Activiteit

De docent bespreekt met de leerlingen wat een goed cv is aan de hand van drie voorbeelden. Daarna gaan de leerlingen zelf een cv schrijven. Ze maken de opdracht individueel.

Leerdoelen

Na deze opdracht:

 • Kunnen de leerlingen een eigen cv opstellen.

Loopbaancompetenties

Competentie: Kwaliteitenreflectie

 • De leerlingen denken na over wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten in hun loopbaan.
 • Ze vragen aan anderen waar zij vinden dat ze goed in zijn.

Opdracht 7

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden. Let op! Voordat je een opdracht bewerkt: gebruik ‘Opslaan als’ en download het bestand op je eigen computer. Werk in dat bestand aan de opdracht en sla het op. Anders gaan wijzigingen verloren.

Voorbeeld cv's voor bij opdracht 7

SOT Voorbeeld CV 1

SOT Voorbeeld CV 2

SOT Voorbeeld CV 3

Lees hier alles over het vierde onderdeel.