Concreet: we vergroten de woordenschat van kinderen, hun kennis van de arbeidsmarkt en hun inzicht in de eigen kwaliteiten. We verbreden hun horizon en we trainen hen op het gebied van plannen, solliciteren, digitale vaardigheden en ondernemen. Met jouw hulp werken daarmee we aan een eerlijk Nederland waarin iedereen dezelfde kansen krijgt!

Vrijgesteld van belasting

Via onderstaand formulier kun je via IDEAL veilig, gemakkelijk en snel doneren aan JINC. Je kan je donatie natuurlijk ook rechtstreeks aan ons overmaken. Dat kan via bankrekening NL64 RABO 0389 6287 94 t.n.v. JINC o.v.v. donatie.

JINC is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie aan JINC is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Kijk hier voor meer informatie.

Doneren

  • We zouden je graag een bedankje willen sturen. Als je dat op prijs stelt, kan je hier je contactgegevens achterlaten.