steeffleur_JINC-BAASVANMORGEN-lr_171-1280x853

ANBI & Jaarverslag

JINC (RSIN 812641139) is aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, een zogenaamde ANBI. Als vereniging van scholen en bedrijven heeft JINC geen winstoogmerk. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag, ons financieel jaarverslag en het beleidsplan.

Voor medewerkers van JINC is de CAO Sociaal Werk van toepassing. In de CAO zijn onder andere geregeld: salaris, vakantie, eindejaarsuitkering en reiskosten. De bezoldiging van de directie is te vinden in het financieel jaarverslag.

Downloads