Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons!

Partner worden

 • Hoe kan ik JINC steunen?

  Je kan JINC steunen door een schenking te doen of door met je bedrijf partner te worden. JINC heeft op dit moment 854 partners. Deze bedrijven zijn de ruggengraat van onze organisatie. Partners stellen niet alleen mankracht beschikbaar, in de vorm van vrijwilligers voor onze projecten, maar zorgen ook voor het grootste deel van onze inkomsten.

 • Waarom worden bedrijven partner van JINC?

  Wie JINC steunt, helpt talloze jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand aan een betere kans op de arbeidsmarkt. Maar samenwerken met JINC brengt meer! Lees hier hoe jouw bedrijf en je medewerkers kunnen groeien door een samenwerking met JINC.

 • Kan ik partner worden voor een specifiek project?

  In principe worden bedrijven partner van een of meerdere JINC-vestigingen. Jouw financiële bijdrage komt dan ten goede aan alle kinderen in jouw regio. Mocht je toch alleen een enkel project willen ondersteunen, dan gaan wij graag met je in gesprek. Neem contact op met een vestiging bij jou in de buurt.

 • Hoe komt JINC aan haar inkomsten?

  JINC vindt continuïteit en onafhankelijkheid belangrijk. Daarom hebben we gekozen voor een financieringsmodel waarbij het grootste deel van de inkomsten uit het bedrijfsleven komt. Op dit moment hebben 854 landelijke, regionale en lokale bedrijven en (overheids)instellingen zich financieel verbonden aan JINC. Door de inzet van hun medewerkers als vrijwilligers voor onze projecten zijn we in staat de kosten van ons programma laag te houden. Daarnaast ontvangt JINC (incidentele) bijdragen van gemeenten en fondsen.

Armoede en kansenongelijkheid

 • Waarom leidt armoede tot kansenongelijkheid?

  In Nederland leeft 1 op de 8 kinderen in een omgeving met armoede, en de gevolgen daarvan zijn schokkend. Armoede bij kinderen leidt tot lagere schoolprestaties, onder-advisering en een grotere kans op voortijdig schoolverlaten – zelfs wanneer ze goed mee kunnen komen op school. Daarnaast hebben veel kinderen die opgroeien in armoede te kampen met stress in het gezin, een lagere (gezonde) levensverwachting en een grote risico op armoede op volwassen leeftijd.

 • Hoe zit het met kansenongelijkheid in het onderwijs?

  De onderwijsinspectie constateert dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt. De verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders worden groten. Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen en slagen er nauwelijks in om op te klimmen. Zo blijft veel talent onbenut.

 • Waarom leidt kansenongelijkheid tot minder kansen op de arbeidsmarkt?

  Honderdduizenden kinderen groeien op in een omgeving met sociaaleconomische achterstand, waar veel werkloosheid voorkomt en minder (professionele) rolmodellen voorhanden zijn. In veel situaties staan deze kinderen er alleen voor; ze hebben geen mensen om zich heen die hen op weg helpen om hun talenten te ontwikkelen. Er wordt in deze omgeving bovendien vaak weinig gesproken over werk, solliciteren en over hoe je je op de werkvloer hoort te gedragen. Door al deze factoren hebben zij minder kans om te slagen op de arbeidsmarkt.

Over JINC

 • Wat betekent JINC?

  Dat is onze best kept secret. Eigenlijk staat JINC nergens voor, maar het is een speelse verwijzing naar Jongeren INCorporated. Dat omdat wij jongeren met het bedrijfsleven verbinden.

 • Op welke plekken is JINC actief?

  Inmiddels zijn we actief met negen vestigingen: Brabant, Flevoland, Haaglanden-Leiden, Limburg, Noord, Noord-Holland, Oost, Rijnmond en Utrecht. Lees hier meer over welke specifieke locaties dit betreft.

 • Waarom is JINC niet actief in mijn stad of regio?

  In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in een omgeving met sociaaleconomische achterstand. En het liefst zouden we al hen allemaal een eerlijke start op de arbeidsmarkt geven.

  We kunnen echter niet in elke stad en dorp een vestiging openen. Daarom is JINC in 2020 begonnen met Game Changer. Daarbij leiden we scholen uit steden waar we geen vestiging hebben op om zelf ons projecten uit te voeren. Lees er hier meer over. Als je werkt of woont in een gemeente waar wij nog niet actief zijn en je wil met ons in gesprek over de toekomstmogelijkheden, kun je contact op met ons opnemen.

 • Waarom werkt JINC met kinderen van 8 tot 16 jaar? Zijn ze niet te jong?

  Kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand hebben eerst minder kans op een voorspoedige schoolcarrière en daarna op een succesvolle loopbaan.
  Door deze kinderen vanaf jonge leeftijd te helpen bij hun taal- en talentontwikkeling, door hun kennis te vergroten over welke beroepen er bestaan en hoe je daar terecht komt en door hen te leren welke (sociale) vaardigheden je nodig hebt om je toekomst goed vorm te geven, verkleinen we hun achterstand op leeftijdsgenoten uit meer welvarende gebieden. We moeten bovendien op tijd beginnen, want kinderen in Nederland moeten al op jonge leeftijd kiezen welke kant ze opgaan. We helpen hen met een tiental praktische, concrete projecten.

 • Welke kinderen mogen meedoen?

  JINC werkt samen met scholen, waardoor alle leerlingen uit de klas bereikt worden. Dus juist ook jongeren die minder gemotiveerd en moeilijk bereikbaar zijn.

 • Zijn de projecten van JINC effectief?

  Alle projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en onderzocht op hun effectiviteit. De projecten werken! Zo weten kinderen beter wat er te koop is op de arbeidsmarkt en welke houding de grootste kans op succes geeft tijdens een sollicitatiegesprek. De horizon van de kinderen wordt ook groter en hun zelfvertrouwen groeit.

 • Ik wil graag werken bij JINC, kan dat?

  Bij JINC werken bijna 200 gemotiveerde mensen aan een betere wereld. Wij hebben regelmatig vacatures. Kijk hier voor een overzicht. Een open sollicitatie sturen mag ook.

Scholen

 • Waarom werkt JINC met scholen?

  JINC wil kansenongelijkheid verkleinen en zorgen dat elk kind een eerlijke start op de arbeidsmarkt kan maken. Dat doen wij door leerlingen praktisch voor te bereiden op hun studie- en beroepskeuze, te helpen bij hun talentontwikkeling en te trainen in onder meer solliciteren, plannen en digitale vaardigheden. Hiervoor heeft JINC een eigen programma ontwikkeld. JINC werkt samen met scholen waardoor alle leerlingen uit de klas bereikt worden. Ook jongeren die minder gemotiveerd en moeilijk bereikbaar zijn.

 • Waarom worden scholen partner van JINC?

  Scholen die samenwerken met JINC, slaan twee vliegen in een klap. Ze geven hun leerlingen een duwtje in de richting van een succesvolle loopbaan én vullen direct op degelijke wijze hun LOB-programma in. Lees hier hoe jouw leerlingen kunnen groeien door de projecten van JINC.

 • Hoe kan mijn school partner worden van JINC?

  Leuk dat je geïnteresseerd bent in een of meer projecten van JINC! Wij gaan graag met je in gesprek om te bespreken hoe een partnerschap eruit kan zien. Je kan ons altijd mailen of bellen. Of je meld je school hier aan. Dan nemen wij contact met je op.

 • Heeft JINC ook lesmateriaal?

  Ja. JINC neemt docenten zoveel mogelijk werk uit handen: we verstrekken lesmateriaal dat gebruikt kan worden bij zowel de voorbereiding als de afsluiting van onze projecten.