Ongeveer de helft van de kinderen die op Bliksemstage gaat, is afkomstig uit groep 7 of 8 van de basisschool. Zij zijn over het algemeen enthousiast, speels en soms wat druk.  Lees hier meer over de basisschool.

De kans is ook groot dat je een groepje leerlingen van het voorbereidend middelbaar onderwijs over de vloer krijgt. Goed om te weten is dan dat de ene vmbo’ers de andere niet is. Lees hier meer over het vmbo.

Een minderheid van de leerlingen die op Bliksemstage gaan, zit op de praktijkschool. Dit onderwijs is bedoeld voor kinderen met een laag IQ en een leerachterstand. Lees hier meer over het praktijkonderwijs.

Op het speciaal basisonderwijs (sbo) zitten kinderen die moeite hebben met leren of kampen met gedrags- of opvoedingsproblematiek. Lees hier meer over het speciaal onderwijs.

Een internationale schakelklas is bestemd voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn komen wonen. Lees hier meer over de internationale schakelklas.