Door de Bliksemstage krijgen de leerlingen een beeld van de verschillende beroepen die voorkomen in het bedrijf én van hun eigen kwaliteiten. Uiteraard helpt deze kennis bij het maken van een keuze voor een profiel.

Lesmateriaal

Een Bliksemstage heeft het grootste leereffect wanneer de leerlingen zich goed voorbereiden en na afloop reflecteren op het bezoek. JINC heeft hiervoor kant-en-klaar lesmateriaal ontwikkeld voor docenten.

Loopbaancompetenties

Dit lesmateriaal sluit aan op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers, zodat ze makkelijk in te passen zijn in het LOB-curriculum op school. Per opdracht is aangegeven aan welke loopbaancompetenties de leerling werkt.

Volgens onderzoek hebben leerlingen het meeste baat bij dit project als meerdere keren wordt uitgevoerd. Als het past binnen het lesprogramma, raden we daarom aan dat de leerlingen twee keer per jaar op Bliksemstage gaan.

Lees hier alle praktische informatie die nodig is voor het geven van de lessen.