Tijdens dit onderdeel ontdekken de leerlingen dat ze al over bepaalde vaardigheden en  ervaringen beschikken die handig zijn om te benoemen tijdens een sollicitatiegesprek.

Let op: docenten die de minimale leerroute volgen, kunnen zich beperken tot opdracht 2.

Totale tijdsduur

Dit onderdeel bestaat uit 3 opdrachten en duurt in totaal 70 minuten. De indeling:

Uitleg + opdracht 1: 25 minuten
Opdracht 2: 25 minuten
Opdracht 3 + afronding: 20 minuten

Benodigdheden

 • Digibord of beamer.
 • Internetverbinding.
 • Onderstaande PowerPoint-presentatie, inclusief de toelichting voor de docent in de notities onderaan de dia’s.

Powerpoint Sollicitatietraining

Opdracht 1: Wat weet ik al?

Tijdsduur

 • Uitleg door docent – 10 min.
 • Opdracht voor leerlingen – 10 min.
 • Nabespreken met de klas – 5 min.

Totaal: 25 minuten.

Activiteit

De docent legt uit wat de lessenreeks rondom de sollicitatietraining inhoudt en de leerlingen maken een mindmap van wat ze al weten over solliciteren. De leerlingen maken de opdracht individueel of in tweetallen.

Leerdoelen

Na deze opdracht:

 • Kunnen je leerlingen in eigen woorden vertellen wat solliciteren is.
 • Weten ze wat ze gaan doen tijdens het project Sollicitatietraining van JINC.

Loopbaancompetenties

Competentie: Loopbaansturing

 • Je bespreekt wat er allemaal komt kijken bij het solliciteren naar een baan en werkt gericht aan je loopbaanontwikkeling.

Opdracht 1

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden. Let op! Voordat je een opdracht bewerkt: gebruik ‘Opslaan als’ en download het bestand op je eigen computer. Werk in dat bestand aan de opdracht en sla het op. Anders gaan wijzigingen verloren.

Opdracht 2: Wat kan ik al?

Tijdsduur

 • Uitleg door docent – 10 min.
 • Opdracht voor leerlingen – 10 min.
 • Nabespreken met de klas – 5 min.

Totaal: 25 minuten.

Activiteit

De docent doet een spel met de leerlingen over wat ze al kunnen. Daarna vullen ze een formulier in over hun vaardigheden. De leerlingen maken de opdracht individueel.

Leerdoelen

Na deze opdracht:

 • Weten de leerlingen over welke vaardigheden ze kunnen vertellen tijdens het solliciteren.

Loopbaancompetenties

Competentie: Kwaliteitenreflectie

 • Leerlingen denken na over wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten.
 • Ze vragen aan anderen waar ze goed in zijn.

Opdracht 2

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden. Let op! Voordat je een opdracht bewerkt: gebruik ‘Opslaan als’ en download het bestand op je eigen computer. Werk in dat bestand aan de opdracht en sla het op. Anders gaan wijzigingen verloren.

Opdracht 3: Welke ervaringen heb ik?

Tijdsduur

 • Uitleg door docent – 5 min.
 • Opdracht voor leerlingen – 10 min.
 • Nabespreken met de klas – 5 min.

Totaal: 20 minuten.

Activiteit

De leerlingen vullen op een formulier in welke ervaringen ze al hebben die nuttig zijn om te benoemen tijdens het solliciteren. Ze maken de opdracht individueel.

Leerdoelen

Na deze opdracht:

 • Kunnen leerlingen vertellen welke vaardigheden ze hebben om te bespreken tijdens het solliciteren.

Loopbaancompetenties

Competentie: Kwaliteitenreflectie

 • De leerlingen denken na over hun kwaliteiten en hoe ze die kunnen inzetten voor hun loopbaan.
 • Ze vragen aan anderen waar zij vinden dat ze goed in zijn.

Opdracht 3

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden. Let op! Voordat je een opdracht bewerkt: gebruik ‘Opslaan als’ en download het bestand op je eigen computer. Werk in dat bestand aan de opdracht en sla het op. Anders gaan wijzigingen verloren.

Lees hier alles over het tweede onderdeel.