Daarnaast checkt de coach hoe het is gegaan met het uitvoeren van de actiepunten en stellen ze nieuwe op.

Aan het eind van de les:

  • Zijn de leerlingen voorbereid op de komst van de coach.
  • Weten zij wat hun hulpvraag is.

Zo doe je dat!

Deze les kent geen voorbereidende lessen in het werkboek. Wel kun je met de leerlingen reflecteren op de netwerkworkshop en bespreken wat ze ervan hebben geleerd. Daarnaast kun je de algemene voortgang bespreken en ze ervaringen laten delen.

Tijdsduur in de les

30 minuten

Loopbaancompetenties

  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing

Klik hier om verder te lezen over les 4.