Opdracht 1 - Wat is jouw talent?

Inhoud en doel

In opdracht 1 gaan de leerlingen elkaar interviewen over hun talent. Dit is een oriënterende opdracht die leerlingen helpt om na te gaan denken over wie ze zijn en wat ze willen. Deze opdracht maken de leerlingen in tweetallen.

Gebruik zo mogelijk de uitkomsten van deze opdracht voordat de indeling voor het Bliksemstagebedrijf wordt gemaakt. Idealiter gaan de leerlingen naar een bedrijf dat goed past bij wat ze leuk vinden en/of goed kunnen. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

Tijdsduur

  • 30 minuten

Benodigdheden

Bekijk opdracht 1 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

Loopbaancompetenties

Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • Wie ben ik? Wat kan ik al en waar wil ik nog beter in worden?

Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

Opdracht 1

Opdracht 2 - Voorbereiden op de Bliksemstage

Inhoud en doel

Tijdens opdracht 2 gaan de leerlingen zich voorbereiden op hun tweede Bliksemstage van dit schooljaar. Blik tijdens de les terug op de eerste en vertel dat de leerlingen nu nog een keer op stage gaan. Neem eventueel nogmaals de presentatie ‘Waarom gaan we op Bliksemstage?’ door. Die kun je onderaan deze pagina downloaden.

Aan de hand van het formulier dat je eveneens onderaan deze pagina kunt downloaden, zoeken de leerlingen zelf meer informatie over het bedrijf waar ze naartoe gaan. Ook bedenken ze drie vragen die ze tijdens de stage aan het bedrijf willen stellen. Zorg ervoor dat de leerlingen deze vragen bij zich hebben tijdens de Bliksemstage. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

Tijdsduur

  • 30 minuten

Benodigdheden

Bekijk opdracht 2 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

Loopbaancompetenties

Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

Waarom gaan we op Bliksemstage

Opdracht 2

Lees hier alles over les 2.