Disclaimer

Zorgvuldigheid

Er is veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. JINC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website heeft tevens hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. JINC heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt. Wanneer u stuit op fouten of onvolledige informatie, dan raden wij u aan JINC hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij zo snel mogelijk kunnen overgaan tot verbetering en/of aanvulling.

Auteursrecht

Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Het video- en beeldmateriaal op deze site mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.