JINC (RSIN 812641139) is aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, een zogenaamde ANBI. Als vereniging van scholen en bedrijven heeft JINC geen winstoogmerk. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag, ons financieel jaarverslag en het beleidsplan.

Voor medewerkers van JINC is de CAO Sociaal Werk van toepassing. In de CAO zijn onder andere geregeld: salaris, vakantie, eindejaarsuitkering en reiskosten. De bezoldiging van de directie is te vinden in het financieel jaarverslag.

JINC Jaarrekening 2018

JINC Jaarverslag 2018

JINC Jaarverslag 2017

JINC Jaarrekening 2017

JINC Jaarverslag 2016

JINC Financieel Jaarverslag 2016

Beleidsplan