JINC (RSIN 812641139) is aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, een zogenaamde ANBI. Als vereniging van scholen en bedrijven heeft JINC geen winstoogmerk. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag, ons financieel jaarverslag en het beleidsplan.

De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding van JINC en heeft als taak het beleid voor te bereiden en uit te voeren. De directie bestaat uit algemeen directeur Daniël Roos en de in 2017 aangetreden directeur operationele zaken Marlies Friederich.

Voor medewerkers van JINC is de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing. In de CAO zijn onder andere geregeld: salaris, vakantie, eindejaarsuitkering en reiskosten. De bezoldiging van de directie is te vinden in het financieel jaarverslag.

Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016

Beleidsplan