Opdracht 1 - Interview je ouders of verzorgers

Inhoud en doel

Voor opdracht 1 gaan de leerlingen thuis hun eigen ouders of verzorgers interviewen, met als doel hun betrokkenheid bij de beroepsoriëntatie en Bliksemstages te vergroten. In het interview vragen de jongeren hoe hun ouders tegen werk aankijken.

Het is goed mogelijk dat niet alle ouders een baan hebben. Vertel je leerlingen daarom dat ze ook kunnen vragen wat ouders hebben gedaan of graag zouden willen doen. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

Let op: Als een ouder of verzorger niet mee kan doen aan de opdracht, overleg dan met de leerling wie hij/zij dan kan interviewen: een buurvrouw, oudere broer of een docent?

Tijdsduur

  • 30 minuten

Benodigdheden

Bekijk opdracht 1 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

Loopbaancompetenties

Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • Wie ben ik? Wat kan ik al en waar wil ik nog beter in worden?

Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

Opdracht 1

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Opdracht 2 - Voorbereiden op de Bliksemstage

Inhoud en doel

Tijdens opdracht 2 bereiden je leerlingen zich voor op hun tweede Bliksemstage van dit schooljaar. Blik tijdens de les terug op de eerste en vertel dat de leerlingen nog een keer op stage gaan dit jaar.

De leerlingen zoeken daarna zelf meer informatie over het bedrijf waar ze naartoe gaan en bedenken drie vragen die ze tijdens de stage aan het bedrijf willen stellen. Zorg ervoor dat de leerlingen de vragen bij zich hebben tijdens de Bliksemstage. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

Tijdsduur

  • 30 minuten

Benodigdheden

Bekijk opdracht 2 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

Loopbaancompetenties

Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

Opdracht 2

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Lees hier alles over les 2.