Als het goed is, weten je leerlingen aan het einde van deze eerste les:

  • Wat hun hulpvraag is, oftewel waar de coach hen bij kan helpen.
  • Op wat voor manier een coach hen het best kan motiveren.

Ook hebben de leerlingen dan de beroepentest uit het werkboek gemaakt.

Zo doe je dat!

  • Gebruik de opdrachten uit het werkboek en ga in gesprek met de leerlingen over hun toekomstbeeld en hun eigen netwerk.
  • Zorg dat ze de opdrachten hebben ingevuld in het werkboek ter voorbereiding op de bijeenkomst: opdracht 1.a, 1.b en 1.c.
  • Maak afspraken over gedragsregels tijdens het bezoek: geen mobieltjes/kauwgom, actief meedoen etc.
  • Vertel de leerlingen dat ze een spel gaan spelen met de coaches tijdens de gesprekken, zodat ze daarop zijn voorbereid.

Tijdsduur in de les

30-40 minuten

Loopbaancompetenties

  • Motievenreflectie
  • Kwaliteitenreflectie
  • Netwerken

Klik hier om verder te lezen over les 2.