Het onderwijs

Mijn JINC – vrijwilliger – Bliksemstage

JINC organiseert Bliksemstages voor basisschoolkinderen, vmbo’ers, leerlingen van de praktijkschool en mbo’ers. Lees hier meer over wat je per onderwijstype kunt verwachten.

Ongeveer de helft van de kinderen die op Bliksemstage gaat, is afkomstig uit groep 7 of 8 van de basisschool. Zij zijn over het algemeen enthousiast, speels en soms wat druk. Lees meer over de basisschool.

De kans is ook groot dat je een groepje leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs over de vloer krijgt. Goed om te weten is dan dat de ene vmbo’ers de andere niet is. Lees meer over het vmbo.

Een minderheid van de leerlingen die op Bliksemstage gaan, zit op de praktijkschool. Dit onderwijs is bedoeld voor kinderen met een laag IQ en een leerachterstand. Lees meer over het praktijkonderwijs.

Op het speciaal basisonderwijs (sbo) zitten kinderen die moeite hebben met leren of kampen met gedrags- of opvoedingsproblematiek. Lees meer over het speciaal onderwijs.

Een internationale schakelklas is bestemd voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn komen wonen. Lees meer over de internationale schakelklas.