Het onderwijs – vmbo

Mijn JINC – vrijwilliger – Bliksemstage

Van alle middelbare scholieren in Nederland gaat ruim 50% naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, oftewel het vmbo. De leerlingen hier zijn tussen de 12 en 16 jaar oud; het zijn echte pubers!

Tieners kunnen eigenwijs zijn en soms ongeïnteresseerd of juist giechelig overkomen. Maar ze hebben ook een creatieve geest en kunnen oplossingen bedenken waar volwassenen niet snel op zouden komen.

Niveau’s

Goed om te weten is dat het vmbo vier niveau’s telt. Het meest theoretische niveau, vmbo-t (theoretische leerweg), is vergelijkbaar met de vroegere mavo. Vmbo-gl (gemengde leerweg) biedt kinderen een mix tussen theorie en praktische vakken. Dan is er vmbo-k (kader), dat leerlingen vooral praktijkvakken laat volgen en op stage laat gaan. Het meest praktische niveau, vmbo-b (basis) bereidt leerlingen voor op eenvoudig werk, bijvoorbeeld als assistent van een vakman.

 

Aan het eind van het tweede jaar kiezen leerlingen hun profiel. Dit is belangrijk: het bepaalt tot welke mbo-opleidingen ze na het behalen van hun diploma toegang hebben, en dus welke kant ze op zullen gaan. Hierbij spelen Bliksemstages uiteraard een rol: hoe meer sectoren een kind kent, hoe beter afgewogen zijn keuze zal zijn.

 

Tips voor tijdens de Bliksemstage

  • Leerlingen van het vmbo hebben vaak een korte spanningsboog. Laat ze niet te lang stilzitten en luisteren, de kans is groot dat ze dan hun aandacht verliezen.
  • Tieners houden van duidelijkheid. Vertel ze dus tijdens de ontvangst wat het programma is. Maak daarna per onderdeel duidelijk wat er van ze wordt verwacht.
  • Zorg voor veel sprekende, concrete voorbeelden van werkzaamheden en beroepen. Dat maakt je verhaal voor je jonge toehoorders een stuk duidelijker.
  • Wees tijdens de praktische opdrachten actief aanwezig voor begeleiding en het beantwoorden van vragen.