Het onderwijs – Praktijkonderwijs

Mijn JINC – vrijwilliger – Bliksemstage

Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die (veel) moeite hebben met leren. Meestal hebben zij een achterstand op het gebied van lezen en rekenen.

De ongeveer 30.000 jongeren die naar de praktijkschool gaan, doen hier vaardigheden op als koken, rekeningen betalen en schoonmaken. In de bovenbouw kiezen ze bovendien een beroepsrichting en gaan ze op stage. Nadat ze hun getuigschrift hebben behaald, gaan de meeste leerlingen op zoek naar een baan. Sommigen stromen door naar het mbo.

Tips voor tijdens de Bliksemstage

  • De leerlingen hebben een korte spanningsboog. Laat ze niet te lang stilzitten en luisteren, en plan een paar korte pauzes in.
  • Gebruik geen moeilijke woorden. Bij twijfel kun je de leerlingen vragen of ze het begrip kennen.
  • Zoals alle tieners houden praktijkschoolleerlingen van duidelijkheid. Vertel ze dus tijdens de ontvangst wat het programma is. Maak daarna per onderdeel duidelijk wat er van ze wordt verwacht.
  • Zorg voor veel sprekende, concrete voorbeelden van werkzaamheden en beroepen. Dat maakt je verhaal voor je toehoorders een stuk duidelijker.
  • Wees tijdens de praktische opdrachten actief aanwezig voor begeleiding en het beantwoorden van vragen.

Krijg je praktijkschoolleerlingen op bezoek en wil je meer weten over hun wereld? Bekijk dan de mooie npo-documentaire Spiegeldromen.