Inhoud van de gesprekken – Leerjaar 3

Mijn JINC – vrijwilliger – Weten Wat Je Wil

Het derde leerjaar staat in het teken van stage.

 

De leerlingen gaan dit leerjaar op een twee weken durende, maatschappelijke stage. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden, krijgen zij dit jaar naast de mentorlessen, coachgesprekken en Bliksemstages, oók een Netwerk-workshop (door jou als coach) en een Sollicitatietraining (door een andere vrijwilliger).

Je voert dit jaar twee keer een coachgesprek met de leerlingen en 1 keer vindt de Netwerkworkshop plaats.

We beginnen in het eerste semester met de eerste gespreksronde.

In het werkboek voor leerjaar 3 staan weer zowel de lessen van de mentoren als de gespreksleidraden.

Download

 

Bekijk de volgende pagina’s: