Weten Wat Je Wil

Informatie voor coaches

Mijn JINC – vrijwilliger

Wat fijn dat je aan de slag gaat als coach bij Weten Wat Je Wil! De jongeren met wie je gesprekken gaat voeren over hun kwaliteiten, softskills, studie en werk worden samen met de mentorlessen, de bliksemstages en sollicitatietraining goed voorbereid op de volgende stap, een vervolgopleiding kiezen.

 

In het kort

Je gaat vier gesprekken voeren met vier vmbo’ers – één gezamenlijk gesprek en drie individuele gesprekken.

Het doel is hen inzicht te geven in hun kwaliteiten en op zoek te gaan naar een passende vervolgopleiding. Dit is belangrijk, want veel leerlingen kiezen verkeerd. En dat leidt tot schooluitval en studievertraging.

Uiteraard bereiden we je goed voor op je rol. En gedurende het traject is er altijd iemand van JINC beschikbaar voor vragen en advies:

Amsterdam Bettina Sarpomaah 020 654 30 31
Flevoland Nabila Boutaajajin 036 760 76 61

 

 

Bekijk de volgende pagina’s: