Inhoud van de gesprekken – Leerjaar 1

Mijn JINC – vrijwilliger – Weten Wat Je Wil

Het eerste jaar staat in het teken van kennismaken en oriënteren.

 

We beginnen in het tweede semester na de kerstvakantie. De leerlingen hebben dan de tijd gehad om te wennen aan het middelbare schoolsysteem en alle nieuwe gezichten en gewoonte die daarbij komen kijken.

Naast de coachgesprekken, krijgen de leerlingen ook mentorlessen en twee Bliksemstages. Tijdens de mentorlessen worden leerlingen voorbereid op de gespreksrondes. Zo zorgen we ervoor dat het project Weten Wat Je Wil een serieus onderdeel wordt van het lesprogramma.

Leuk element: de tweede Bliksemstage zal dit jaar door jullie als coach worden verzorgd!

Na de training word je gekoppeld aan een andere coach. Samen verzorgen jullie een Bliksemstage bij het bedrijf van één van jullie. Zo zullen jullie en de leerlingen elkaar op een andere manier leren kennen.

In het werkboek voor leerjaar 1 vind je zowel de lessen van de mentoren als de gespreksleidraden. Zo zijn jullie ook op de hoogte van wat er in de mentorlessen plaatsvindt.

Download

 

Bekijk de volgende pagina’s: