Les 2: Reflectie

Opdracht 3 – Reflecteren op de Bliksemstage

 • Inhoud en doel

  Opdracht 3 is een reflectieopdracht waarbij de leerlingen terugblikken op de Bliksemstage en een vragenlijst invullen over wat ze hebben gezien en gedaan. Ook wordt gevraagd wat ze leuk en minder leuk vonden. Dit helpt de leerlingen verder in erachter komen welke richting ze aanspreekt.

  Bespreek de resultaten van de verslagen klassikaal zodat de leerlingen van elkaar weten wat ze geleerd hebben. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

 • Benodigdheden

  Bekijk opdracht 3 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Loopbaanreflectie

  • Wat wil ik (uiteindelijk) worden en hoe bereik ik dat? Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

  Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

  Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

Download

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Opdracht 4 – Je ouders of verzorgers interviewen jou

 • Inhoud en doel

  In opdracht 4 worden de leerlingen thuis door hun ouders of verzorgers geïnterviewd. Deze opdracht is bedoeld om te reflecteren en om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In het interview vragen de ouders aan de leerling wat hij/zij heeft geleerd van de Bliksemstage en wat hij/zij later graag zelf zou willen doen.

  Bespreek de ingeleverde opdrachten na in de klas als gezamenlijk reflectiemoment op de Bliksemstage. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

  Let op: Als een ouder of verzorger niet mee kan doen aan de opdracht, overleg dan met de leerling wie hij/zij dan kan vragen: een buurvrouw, broer of zus of docent?

 • Benodigdheden

  Bekijk opdracht 4 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Loopbaanreflectie

  • Wat wil ik (uiteindelijk) worden en hoe bereik ik dat? Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

  Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

  Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

  Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • Wie ben ik? Wat kan ik al en waar wil ik nog beter in worden?

Download

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Opdracht 5 – Plan je leerroute

 • Inhoud en doel

  In opdracht 5 blikken de leerlingen terug op wat ze tijdens de Bliksemstage(s) hebben geleerd en vullen ze de JINC leerroutekaart in. Dit helpt inzichtelijk te maken welke opleidingen leerlingen moeten volgen om een bepaald beroep te kunnen uitvoeren.

  Deze opdracht past bij een les over vervolgopleidingen en is een goede manier om de Bliksemstages van dit jaar mee af te ronden. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

 • Benodigdheden

  Bekijk opdracht 5 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

  Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

  Competentie: Loopbaansturing

  • Wat wil ik (uiteindelijk) worden en hoe bereik ik dat? Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

  Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • Wie ben ik? Wat kan ik al en waar wil ik nog beter in worden?

Download

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Gaat je klas nog een keer op Bliksemstage? Lees dan hier alles over de eerste les die bij het tweede bedrijfsbezoek hoort.