JINC heeft in 2011 een Raad van Advies in het leven geroepen. Deze bestaat uit mensen die topposities bekleden in het bedrijfsleven of de politiek. De Raad van Advies heeft als taak het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes van JINC te toetsen. De leden: