JINC Noord-Holland

Er is zoveel te doen in de regio Groot-Amsterdam

Het is waar: Amsterdam, Kennemerland en Zaanstad kennen een tweedeling tussen arm en rijk, en dat zorgt voor veel kansenongelijkheid. Gelukkig zit de regio Groot-Amsterdam ook barstensvol veerkrachtige jongeren, bevlogen professionals en betrokken bedrijven. JINC brengt hen samen.

Onze vestiging JINC Noord-Holland is daarom actief in Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en  Zaanstad.

Het zou niet zo mogen zijn, maar toch: wie in Amsterdam geboren wordt in Zuidoost of Nieuw-West, heeft veel minder kans op een succesvolle carrière dan wie het levenslicht ziet in Oud-Zuid. Met intelligentie of talent heeft dat niets te maken, wel met armoede en een gebrek aan rolmodellen. Want ga maar na: hoe moet je ontdekken wat je wil en kan als je blik niet verder reikt dan je eigen vertrouwde buurt? En je maar weinig rolmodellen om je heen hebt?

Nog zoiets: veel jonge Amsterdammers kiezen voor een opleiding waar weinig werk in is en laten kansrijke sectoren als ICT en toerisme links liggen.

We hebben jonge Amsterdammers nodig voor het werk in de haven. JINC heeft een effectieve methode om in een vroeg stadium met hen in contact te komen. (Koen Overtoom, directeur Haven Amsterdam)

 

Ook in Kennemerland speelt het probleem. Triest maar waar: wie geboren wordt in het Haarlemse Schalkwijk of in IJmuiden-Noord, heeft minder kans op een succesvolle carrière dan wie het levenslicht ziet in Bloemendaal.

En in Zaanstad, zo bleek uit onderzoek van de gemeente, leeft 11% van de gezinnen onder de armoedegrens. Op de kinderen uit deze families heeft dat veel impact, onder meer omdat armoede leidt tot kansenongelijkheid.

Kun je van deze leeftijd verwachten dat ze al precies weten wat ze willen doen? Ik denk van niet. We kunnen ze alleen zoveel mogelijk handvatten geven om een keuze te maken. (Edward Ronnenbergh – Wilo Nederland)

 

Projecten

JINC Noord-Holland zet alles op alles om deze problemen de wereld uit te helpen. Hoe? Door jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand tussen hun achtste en zestiende op TaalTrips en Bliksemstages te sturen, waardoor hun woordenschat groter wordt en ze actief kennismaken met een verscheidenheid aan beroepen. Hen te koppelen aan een Carriére coach uit het bedrijfsleven. Te trainen op het gebied van communicerensolliciteren, digitale vaardigheden. Of een combinatie aan te bieden van mentorgesprekken en stages. En zelfs op onderwerpen zoals gezond eten, financiën en cultuur.

 

Projecten per locatie Amsterdam Kennemerland Zaanstad
TaalTrip ja ja ja
Bliksemstage ja ja ja
Digitale Vaardigheden ja ja
Sollicitatietraining ja ja ja
WerkWijs ja
Carriére Coach ja ja ja
Weten wat je wil ja
Wizzie ja

Doe mee

JINC zou niet jaarlijks duizenden leerlingen in Noord-Holland kunnen bereiken zonder samenwerking met scholen en (medewerkers van) bedrijven. Dus geloof je dat jouw leerlingen zullen groeien met JINC? Dat je onderneming er baat bij heeft om de werknemers van straks een steuntje in de rug te geven? Of wil jij als professional je kennis en ervaring doorgeven aan een jonge generatie? Doe dan mee!

Samen met JINC richten we ons op de toekomst, jongeren en ouderen worden verbonden, waarbij een mooie basis voor werken in de zorg wordt gelegd! (Irma Krieg, Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob)

 

Impact

Door onze aanpak overbruggen we de kloof tussen ‘haves’ en ‘have nots’, tussen ‘binnen de ring’ en daarbuiten. Want al is een kind afkomstig uit een wijk met veel sociaaleconomische achterstand, als hij inzicht heeft in zijn talenten, zich goed kan presenteren en weet wat er te koop is op het gebied van opleiding en werk, dan komt hij er wel. Dat denken we niet alleen, dat weten we.

88888 LEERLINGEN - uit Noord-Holland deden in 2023 mee aan een JINC-project
250 PARTNERS - maakten het werk van JINC Noord-Holland in 2023 mogelijk
2240 VRIJWILLIGERS - zetten zich in voor JINC Noord-Holland in 2023

Partners van JINC Noord-Holland

Het bedrijfsleven staat jaarlijks garant voor ongeveer 60% van onze financiën. De bedrijven en instellingen die zich als partner verbinden aan JINC, dragen financieel bij en stellen daarnaast hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach.

Naast onze landelijke partners, heeft JINC Noord-Holland lokale partners.

Bekijk onze lokale partners voor JINC Noord-Holland

 

Contact met JINC Noord-Holland

Wij zijn met ons kantoor gevestigd op:

Postjesweg 1 (gebouw Het Sieraad, 3.20)

1057 DT Amsterdam

T 020 506 37 80

E amsterdam@jinc.nl

Onze aanspreekpunten

Neem gerust contact op met onze vestigingsmanagers bij JINC Noord-Holland: