Door de maatregelen rondom het coronavirus ziet JINC Baas van Morgen er anders uit dan normaal. Vanaf donderdag 28 januari, de dag waarop ongeveer 550 kinderen het roer van ruim 450 bedrijven zouden overnemen, vindt een online kennismaking plaats tussen jonge en volwassen bazen.

Als je leerlingen iets vraagt, vertellen ze de waarheid. Iedereen zou zo af en toe advies moeten vragen aan een kind, ook in het bedrijfsleven.

Het event zelf is verschoven naar 10 juni. Dat geeft ons de tijd om een online variant te ontwikkelen die even impactvol is als het origineel. Want als kinderen dan nog niet bij bedrijven op bezoek mogen, moeten we een goed alternatief kunnen bieden.

Gelijke kansen

De basis blijft echter hetzelfde: we laten honderden kinderen die opgroeien in gebieden met relatief veel armoede proeven aan beroepsmatig succes. Dat geeft hen, zo weten we uit ervaring, een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. Ze doen bovendien een waardevol contact op voor later en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt.

De leerlingen, die afkomstig zijn uit het basisonderwijs en van het vmbo, zullen zich dit jaar tijdens JINC Baas van Morgen wijden aan hetzelfde thema: gelijke kansen op de werkvloer. Doel is het gesprek (verder) te voeren binnen het bedrijfsleven over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt, of dat nu is voor vrouwen, mensen met een handicap, een migratie-achtergrond, de LBTQ-gemeenschap of nog iets anders.

Bron: www.youtube.com

JINC nodigt elk jaar een aantal van haar grootste (aanstaande) partners uit om deel te nemen aan Baas van Morgen. Het project wordt uitgevoerd in alle JINC-regio’s: Amsterdam, Arnhem, Breda, Flevoland, Groningen, Haaglanden, Kennemerland, Leeuwarden, Leiden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Tilburg, UtrechtZaanstad en Zuid-Limburg.

Foto's van voorgaande edities