Als je leerlingen iets vraagt, vertellen ze de waarheid. Iedereen zou zo af en toe advies moeten vragen aan een kind, ook in het bedrijfsleven.

Het idee: we laten kinderen die opgroeien in gebieden met sociaaleconomische achterstand proeven aan beroepsmatig succes. Tijdens JINC Baas van Morgen worden ze thuis of op school opgehaald, meestal met de bedrijfsauto, waarna ze een dag op de stoel van een CEO, directeur of politicus mogen zitten. Ze schuiven aan bij vergaderingen, lunchen met de Baas van Vandaag en voeren onderzoek uit naar een bepaald vraagstuk.

Impact

En dat heeft impact, op verschillende vlakken. In de eerste plaats geeft het leerlingen een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. Ze ondervinden, zo horen we vaak, voor het eerst dat het bedrijfsleven voor hen toegankelijk is. Daarnaast ontdekken ze hoeveel beroepen er bij ‘hun’ bedrijf bestaan en wat ze leuk vinden. Ook doen ze een waardevol contact op voor later: de ‘echte’ baas geeft hen een beloftekaartje met zijn telefoonnummer en de toezegging dat hij of zij bereikbaar is voor steun of advies.

Bron: www.youtube.com

Editie 2022

Traditiegetrouw vindt JINC Baas van Morgen plaats op de derde donderdag van januari. Onze vestigingen in Arnhem en Kennemerland hebben vastgehouden aan die datum: bij hen vond het event grotendeels op 27 januari plaats. De overige JINC-vestigingen verplaatsten Baas van Morgen, net als vorig jaar, naar begin juni. In totaal doen er ruim 400 leerlingen en 300 bedrijven mee.

Foto's van voorgaande edities