Bijeenkomst 4:  Aanmeldprocedure vervolgopleidingen

Mijn JINC – vrijwilliger – Carrière Coach

Er komt veel kijken bij de aanmelding voor een vervolgopleiding, en dit onderwerp zal zeker ter sprake komen. Op deze pagina vind je daarom alle informatie over dit proces.

Aanmelden en inschrijven

Uiterlijk 1 april is de deadline voor aanmelding van een mbo-opleiding. Wanneer de leerling zijn diploma behaald heeft en heeft deelgenomen aan de verplichte intake activiteiten, heeft hij recht op toelating tot de mbo-opleiding.

Er zijn uitzonderingen: sommige scholen mogen leerlingen weigeren, bijvoorbeeld opleidingen met een numerus fixus of waar een portfolio of toelatingstest wordt gevraagd. Denk aan media- of sportopleidingen.

Aanmelden kan al vanaf 1 oktober. Het is daarom goed om leerlingen aan te raden om zich zo vroeg mogelijk in te schrijven. Wil iemand naar een opleiding met een steng toelatingsbeleid? Wijs hem er dan op dat hij zich voor de zekerheid voor twee of drie opleidingen moet aanmelden.

Afhankelijk van de opleiding gelden er verschillende regels. Meer informatie over het inschrijven bij een mbo-opleiding vind je hier.

Intakegesprek

Voordat de leerling wordt aangenomen voor een vervolgopleiding, wordt er soms een intakegesprek ingepland. Of dit zo is, hangt af van de mbo-opleiding in kwestie.

Voor sommige opleidingen krijgt je leerling na 2 of 3 weken een intakeformulier en een uitnodiging voor het maken van een intaketoets, bijvoorbeeld voor rekenen of lezen. In het intakeformulier staan vragen over onder andere motivatie.

Het doel van een intakegesprek is een indruk te krijgen van de leerling, te toetsen of hij weet wat de opleiding inhoudt en verwachtingen en wensen te bespreken. In de mentorles wordt hier soms al aandacht aan besteed. Zoek samen naar tips om de leerling voor te bereiden op dit intakegesprek; hier zijn veel websites en filmpjes over te vinden.

Studiekeuze-advies

Alle leerlingen die zich voor 1 april aanmelden, hebben recht op een studiekeuze-advies door de mbo-instelling. In dit advies kijkt de instelling of de gekozen opleiding past bij de leerling.

De instelling kan aangeven dat een andere opleiding misschien beter zou passen, maar dit advies is niet bindend. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de leerling op het vmbo al heeft doorlopen.