JINC Wizzie

De coördinatie vanuit school

Het traject van JINC Wizzie vereist sterk contact tussen JINC en school. Als coördinator van JINC Wizzie maak je dit contact makkelijker door de contactpersoon te zijn tussen JINC en de leerkracht. Jij staat open voor vragen van leerkrachten over JINC-projecten en bent voor JINC de persoon die de school representeert.

Wat doet een JINC Wizzie-coördinator?

  • Aan het begin van het schooljaar stuur je JINC de leerlingaantallen en een lijst van de leerkrachten die dat jaar verantwoordelijk zijn voor de klassen 5 tot 8.
  • Aan het begin van het schooljaar help je met zoeken naar een moment waarop een JINC-medewerker een kick-off kan geven over JINC Wizzie voor het bovenbouwteam van jouw school.
  • Elke maand ontvang je van JINC een recent overzicht van de planning van alle projecten op jouw school. Wij vragen jou om de leerkrachten op de hoogte te houden van de planning door deze naar hen door te sturen of deze eventueel in de lerarenkamer op te hangen.

Kick-off

De kick-off is een jaarlijks moment waarop een medewerker van JINC bij jouw school op bezoek komt om voor het team van de bovenbouw een presentatie te geven over JINC Wizzie. Na deze presentatie weet elke leerkracht in de bovenbouw wat JINC Wizzie inhoudt, wat de spelregels zijn, aan wat voor projecten hun klassen mee gaan doen en wie ze kunnen benaderen met vragen. Op deze manier zijn ze voorbereid op een jaar vol projecten van JINC Wizzie.

Bekijk ook de andere pagina’s over dit project