Praktische informatie

bij Weten Wat Je Wil (docent)

Weten Wat Je Wil wordt voor een heel groot deel door JINC verzorgd. Wij zorgen voor de coaches uit het bedrijfsleven en bereiden hen goed voor. Als school speel je natuurlijk een hele belangrijke rol en is het onder andere belangrijk dat jullie alle door JINC ontwikkelde mentorlessen inplannen.

Alle gesprekken tussen coaches en leerlingen vinden op school plaats. Daarnaast zijn er mentorlessen ontwikkeld om de gesprekken voor te bereiden en gaan de leerlingen op Bliksemstages onder begeleiding van docenten. De school heeft dus een faciliterende én inhoudelijke taak.

Actiepunten

Ben jij op school verantwoordelijk voor de organisatie van het project? Kijk dan hieronder welke taken op je wachten.

Docenten die willen weten hoe de inhoud van de lessen eruit zien, kunnen hieronder de werkboeken downloaden en verder lezen.

Voor meer informatie over de aanpak bij andere JINC projecten, zie Bliksemstages voor klas 1 en Sollicitatietraining.

Overzicht taken coördinator

Stappen Wie Toeichting Deadline
Voorbereiding en planning WWJW Decaan, roostermaker, JINC Inplannen van het hele schooljaar: WWJW bijeenkomsten en alle onderstaande stappen 30 juni
Kick-off docentteam & mentoren / LOB docenten(training voor coaches) Docententeam, mentoren / LOB docenten & JINC met directeur & decaan Introductie WWJW en creëren van draagvlak binnen de school Start schooljaar (binnen 3 weken)
Train-de-trainer met coaches (leerjaar afhankelijk van instroom bij WWJW programma) Directeur, JINC & coaches Kennismaking en uitwisselen over coaching Start schooljaar
Check-in’s Decaan & JINC Ophalen van eventuele hulpvragen Elke 3 weken voor de coachsessie
Evaluatie Decaan met docententeam en mentoren Doorzetten van goede stappen en ophalen van verbeterpunten Tussen Pasen en de Meivakantie
Evaluatie: terugblik afgelopen schooljaar en vooruitblik naar komend schooljaar JINC met decaan & directeur Doorzetten van goede stappen en ophalen van verbeterpunten Na de Meivakantie
Evaluatie Leerlingen (leerjaar 3&4) & Decaan of JINC (ntb) Doorzetten van goede stappen en ophalen van verbeterpunten Na de Meivakantie (ntb)
 • Einde voorafgaand schooljaar
  • Samen met een JINC medewerker plan je alle bijeenkomsten voor het komende schooljaar in, in overleg met de roostermaker van de school. Houd rekening met de reflectiegesprekken, de mentorlessen en de bliksemstages voor 1 of meerdere klassenjaren.

 • Start schooljaar

  • Presenteer samen met de directeur bij de jaarstart wat het project Weten Wat Je Wil inhoudt en wat de komst van dit project betekent voor de collega’s.
  • Gebruik hiervoor deze presentatie
  • Reserveer ruimtes voor de bijeenkomsten
  • Maak een indeling door aan elke coach 4 leerlingen toe te wijzen
  • Stuur de indeling door naar je JINC contactpersoon en meld of er bijzonderheden zijn onder de leerlingen

 • Op de dag van de training voor de nieuwe coaches

  • Vraag de directeur om in ±15 minuten wat meer over de school, de leerlingen, het opleidingsniveau en het doorstroomperspectief van de leerlingen te vertellen
  • Zorg voor koffie/ thee en eventueel lunch

 • Gedurende de looptijd van het traject

  • Bereid de bijeenkomsten voor: reserveer tijdig het benodigde aantal lokalen (maximaal 4 coaches per lokaal, de netwerkworkshop uitgezonderd) en zet de benodigdheden klaar voor koffie/thee/water en een eventuele lunch.
  • Herinner de docenten eraan dat zij hun leerlingen tijdens mentorlessen moeten voorbereiden op de bijeenkomsten met hun coach.
  • Zet in de roosters van de leerlingen waar en wanneer zij aanwezig moeten zijn.
  • Zorg ervoor dat er tijdens de bijeenkomsten altijd twee personen van de school aanwezig zijn om de medewerker(s) van JINC te ondersteunen. Zo kan snel worden achterhaald waar afwezige leerlingen zich bevinden.
  • Voor de Netwerkbijeenkomst zijn er 3 docenten nodig om de coaches te ondersteunen.
  • Informeer de receptie over de komst van de coaches, zodat zij naar de juiste ruimte verwezen kunnen worden.

 • Na afloop van het traject/einde schooljaar

  • Vul het evaluatieformulier in
  • Bespreek met de mentoren de evaluaties uit de laatste mentorlessen
  • Bespreek de resultaten met je JINC contactpersoon (de afspraak hiervoor plant jouw JINC contactpersoon in)

Bekijk ook de andere pagina’s over dit project