Praktische informatie

Carrière Coach wordt voor het grootste deel georganiseerd door JINC: wij zorgen ervoor dat er genoeg coaches uit het bedrijfsleven zijn en dat zij op hun taak worden voorbereid. De school speelt echter wél een belangrijke rol.

Alle gesprekken tussen coaches en leerlingen vinden namelijk op school plaats. Daarnaast bereidt de docent of mentor de leerlingen tijdens de les voor op de gesprekken. De school heeft dus een faciliterende én een inhoudelijke taak.

Actiepunten

Ben jij op school verantwoordelijk voor de organisatie van het project? Kijk dan hieronder welke taken op je wachten. Docenten die willen weten hoe de inhoud van de lessen eruit zien, kunnen hier verder lezen.
 

 • 4 maanden voor de start

  Met online platform LINC kan je heel gemakkelijk zelf de vijf Carrière Coach-bijeenkomsten inplannen. Je contactpersoon van JINC kan je hierin begeleiden.

  Onderdeel Duur In LINC? Benodigde ruimte
  Mentorbijeenkomst 45 minuten nee
  Webinar (training voor coaches) 2,5 uur ja online
  Voorbereiding leerlingen op coachtraject (in de mentorles met docent) 1 lesuur nee
  Coachsessie 1 4x lesuur + pauze ja Ongeveer 4 groepjes per lokaal/evt mediatheek
  Voorbereiding netwerkworkshop (in de mentorles met docent) 1 lesuur nee
  Coachsessie 2: Netwerkworkshop 2,5 uur ja Grote ruimte (gymzaal, aula, mediatheek)
  Coachsessie 3 4x lesuur + pauze ja Ongeveer 4 groepjes per lokaal/evt mediatheek
  Coachsessie 4 4x lesuur + pauze ja Ongeveer 4 groepjes per lokaal/evt mediatheek
  Evaluatie in de klas (in de mentorles met docent) 1 lesuur nee

 • 8-12 weken voor de start

  • Maak een indeling door aan elke coach een groepje van 3 of 4 leerlingen toe te wijzen. Zet daarbij vooral geen leerlingen bij elkaar die slecht op elkaar reageren.
  • Stuur de indeling door naar je contactpersoon bij JINC en meld of er bijzonderheden zijn, zoals leer- of gedragsproblemen bij een kind, de aanwezigheid van een leerling met een topsportstatus of van iemand die al een duidelijke studiekeuze heeft gemaakt.
  • Geef je contactpersoon twee mogelijke inhaalmomenten door: één in de week na bijeenkomst 2 en één in de week na bijeenkomst 4.

 • 6-8 weken voor de start

  • Informeer de mentoren/docenten van deelnemende leerlingen over Carrière Coach en zorg ervoor dat zij de leerlingen tijdens de LOB-lessen voorbereiden.
  • Reserveer ruimtes voor de bijeenkomsten. Voor de training van de Carrière Coaches is er geen ruimte nodig, dit is een digitale training voor de coaches. Voor de tweede, vierde en vijfde bijeenkomst zijn er klaslokalen nodig waar de leerlingen hun gesprek kunnen voeren. Voor de netwerkworkshop (de derde bijeenkomst) is het van belang dat alle leerlingen en coaches in een ruimte passen. Denk hierbij aan de grootte van een gymzaal of aula.
  • Overleg met JINC of er het aanbieden van een lunch gewenst is en maak een afspraak over het aanbieden van koffie/thee/water.

 • Gedurende de looptijd van het project

  • Bereid de tweede, derde, vierde en vijfde bijeenkomst voor: reserveer tijdig het benodigde aantal lokalen (maximaal 4 coaches per lokaal, de netwerkworkshop uitgezonderd) en zet een dag van tevoren de benodigdheden klaar voor koffie/thee/water en een eventuele lunch.
  • Herinner de docenten eraan dat zij hun leerlingen tijdens LOB-lessen moeten voorbereiden op de bijeenkomsten met hun Carrière Coach.
  • Zet in de roosters van de leerlingen waar en wanneer zij aanwezig moeten zijn.
  • Zorg ervoor dat er tijdens de bijeenkomsten altijd twee personen van de school aanwezig is om de medewerker(s) van JINC te ondersteunen. Zo kunnen afwezige leerlingen snel worden opgetrommeld om alsnog bij het gesprek aanwezig te zijn!
  • Voor de Netwerkbijeenkomst zijn er docenten nodig om de coaches te ondersteunen.
  • Informeer de receptie over de komst van de Carrière Coaches, zodat zij naar de juiste ruimte verwezen kunnen worden.

 • Na afloop van het project

  • Vul het evaluatieformulier in.
  • Jouw JINC-contact persoon plant een evaluatiegesprek in om het project te evalueren.
  • Tijdens de LOB-lessen reflecteren de leerlingen op het project. De werkbladen kunnen worden gebruikt als (onderdeel van het) LOB-dossier.