Les 1: De kennismaking & Wat kan ik?

Tijdens deze les bereid je je leerlingen voor op de kennismaking met hun coach en op de vraag ‘wat kan ik’? Om de gesprekken straks zo goed mogelijk te benutten, is het van belang dat leerlingen nu al nadenken over hun kwaliteiten en toekomstverwachtingen.

Als het goed is, weten je leerlingen aan het einde van deze eerste les:

  • Wat hun hulpvraag is, oftewel waar de coach hen bij kan helpen.
  • Op wat voor manier een coach hen het best kan motiveren.

Ook hebben de leerlingen dan de beroepentest uit het werkboek gemaakt.

Zo doe je dat!

  • Gebruik de opdrachten uit het werkboek en ga in gesprek met de leerlingen over hun toekomstbeeld en hun eigen netwerk.
  • Zorg dat ze de opdrachten hebben ingevuld in het werkboek ter voorbereiding op de bijeenkomst: opdracht 1.a, 1.b en 1.c.
  • Maak afspraken over gedragsregels tijdens het bezoek: geen mobieltjes/kauwgom, actief meedoen etc.
  • Vertel de leerlingen dat ze een spel gaan spelen met de coaches tijdens de gesprekken, zodat ze daarop zijn voorbereid.

Tijdsduur in de les

30-40 minuten

Loopbaancompetenties

  • Motievenreflectie
  • Kwaliteitenreflectie
  • Netwerken

Klik hier om verder te lezen over les 2.

Bekijk ook de andere pagina’s over dit project