Praktische informatie

Mijn JINC – docent – Bliksemstage vmbo 2

Vanuit school zijn er meerdere mensen betrokken bij het project Bliksemstage. In de eerste plaats de docenten, maar er is ook altijd een coördinator die ervoor zorgt dat alles rond de lessen is geregeld.

Ben jij coördinator, of ga je als docent in de les aan de slag met de Bliksemstages? Lees de bijbehorende informatie goed door, dan weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet.

Checklist

 • Voorbereiding
  • Briefing door JINC: bij de eerste Bliksemstage komt een medewerker van JINC op school langs om uitleg te geven en informatiepakketten uit te delen, bij de tweede wordt de informatie digitaal of per post toegestuurd.
  • Zorg voor voldoende begeleiders (één of twee volwassenen per groepje).
  • Maak een groepsindeling voor de leerlingen en stuur, indien nodig, gegevens van de leerlingen en begeleiders door aan JINC.
  • Informeer de betrokken docenten over het project. Laat hen weten of school de maximale of de minimale leerroute volgt.
  • Deel de informatiepakketten uit aan de begeleiders en licht toe wat van hen verwacht wordt, waar ze naartoe gaan en welke leerlingen zij begeleiden.

 • Op de dag zelf

  • Zorg dat alle leerlingen een naamsticker dragen. Deze worden verstrekt door JINC.
  • Zorg dat de leerlingen opdracht 2 (voorbereiding op de Bliksemstage) hebben gemaakt en meenemen.
  • Zorg dat de groepjes op tijd vertrekken. Neem bij eventueel oponthoud contact op met JINC en stel het bedrijf op de hoogte dat het groepje later komt.
  • Laat de begeleiders na afloop van de Bliksemstage een evaluatieformulier invullen.

 • Na de Bliksemstage

  • JINC neemt contact op om te vragen hoe de Bliksemstage is verlopen.
  • Behandel de reflectieopdrachten van het lesmateriaal.
  • Laat de leerlingen het digitale evaluatieformulier invullen.
  • Laat alle begeleiders van de Bliksemstage het digitale evaluatieformulier voor de begeleider invullen.
  • Voor de maximale leerroute: laat de leerlingen ook opdracht 4 en 5 maken.

 

Download

(Download ook gratis Adobe Acrobat Reader. Let op! Voordat je een opdracht bewerkt: gebruik ‘opslaan als’ en download het bestand op je eigen computer. Werk in dat bestand aan de opdracht en sla het op. Gebeurt dit niet, dan gaan de wijzingen verloren.)

Lees hier alles over les 1: de voorbereiding.