Les 2: Reflectie

Opdracht 3 – Reflecteren op de Bliksemstage

 • Inhoud en doel

  Opdracht 3 is een reflectieopdracht waarbij de leerlingen terugblikken op deze Bliksemstage en een vragenlijst invullen over wat ze hebben gezien en gedaan. Ook wordt gevraagd wat ze leuk en minder leuk vonden en tot slot of ze een tip aan het bedrijf willen geven. Dit helpt de leerlingen weer een stukje verder in erachter komen welke richting ze aanspreekt.

  Bespreek de resultaten van de verslagen klassikaal zodat de leerlingen van elkaar weten wat ze geleerd hebben. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

 • Benodigdheden

  Bekijk opdracht 3 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Loopbaansturing

  • Wat wil ik (uiteindelijk) worden en hoe bereik ik dat? Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

  Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

  Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

Download

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Opdracht 4 – Plan je leerroute

 • Inhoud en doel

  Bij opdracht 4 blikken de leerlingen terug op wat ze tijdens de Bliksemstage(s) hebben geleerd en vullen ze de JINC leerroutekaart in. Deze kaart helpt inzichtelijk maken welke opleidingen je moet volgen om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De opdracht past bij een les over vervolgopleidingen en is een goede manier om de Bliksemstages van dit jaar mee af te ronden. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

 • Benodigdheden

  Bekijk opdracht 4 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Loopbaansturing

  • Wat wil ik (uiteindelijk) worden en hoe bereik ik dat? Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

  Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

  Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

  Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • Wie ben ik? Wat kan ik al en waar wil ik nog beter in worden?

Download

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.

Opdracht 5 – Organiseer een informatieavond

 • Inhoud en doel

  Organiseer een informatieavond met ‘marktkraampjes’. De leerlingen maken voorafgaand hieraan samen met hun groepje een poster over hun laatste Bliksemstage, en presenteren die tijdens de avond aan hun ouders en verzorgers. Daarnaast laten ze hun leerroutekaart zien. Gebruik het resultaat van deze opdracht ook in het LOB-gesprek.

 • Tijdsduur

  • 30 minuten voorbereiding + 60 minuten uitvoering

 • Benodigdheden

  Bekijk opdracht 5 voor leerlingen. De opdracht is digitaal invulbaar en het is mogelijk om te printen.

  Vooraf

  • Regel lange tafels die als marktkraampje kunnen fungeren.
  • Koop genoeg schilderstape om alle posters en leerroutekaarten aan de muren te hangen.
  • Prik een datum en tijdstip en stuur een uitnodiging aan de ouders en verzorgers. Benadruk dat als ouders niet kunnen er een ander familielid mee mag komen; opa, oma, oudere broer of zus, etc.

  Op de avond zelf
  Open plenair en begin met een leuke interactie om het ijs te breken, zoals een stelling. Vertel kort aan de ouders dat de leerlingen dit jaar op Bliksemstage zijn geweest en leg uit wat dat is. Ga in op de studieloopbaankeuze benadruk dat en dat het belangrijk is om het hier zowel op school als thuis over te hebben.

  Geef de ouders 40 minuten de tijd om in kleine groepjes langs de marktkraampjes te lopen, uitgaande van 5 Bliksemstage groepjes. Pas zo nodig de tijd aan, als er meer of minder leerlingen zijn. De leerlingen staan bij hun eigen kraam en vertellen aan de ouders over de Bliksemstage en over hun eigen leerroutekaart.

  Begeleid de ouders bij het uitdelen van complimenten en het stellen van vragen over de posters. Geef zo nodig vragenkaartjes met voorbeeldvragen die de ouders aan de leerlingen kunnen stellen, zoals: wat vond je leuk, welke beroepen heb je gezien, wat past bij jou? Zorg voor extra begeleiders (collega’s) als je een grote groep hebt.

  Sluit af met een vragenrondje en een hard applaus voor de leerlingen.

  Na afloop
  Gebruik de ouderavond als input voor het eerstvolgende LOB-gesprek. Blik gezamenlijk terug op de avond. Wat vond de leerling ervan? Wat vonden de ouders ervan? Welke ideeën heeft de leerling tijdens de Bliksemstage(s) opgedaan die helpen bij de keuze voor vervolgonderwijs? Hoe kijken de ouders daar tegenaan?

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Loopbaansturing

  • Wat wil ik (uiteindelijk) worden en hoe bereik ik dat? Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

  Competentie: Motievenreflectie

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? Wat drijft mij?

  Competentie: Werkexploratie

  • Wat voor werk past bij mij? Welk soort werk wil ik? Welke vaardigheden en kennis heb ik voor dat werk nodig? Waar vind ik werk?

  Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • Wie ben ik? Wat kan ik al en waar wil ik nog beter in worden?

Download

Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden, zodat je dit werkblad op de computer kunt bewerken en opslaan.