Kijk maar naar de cijfers: meer dan 30% van de meldingen die binnenkomen bij discriminatiemeldpunten gaat over discriminatie op de werkvloer en tijdens de werving- en selectiefase. Werkende vrouwen verdienen nog altijd 14% minder dan mannen. En één op de tien werknemers geeft aan dat hij of zij te maken heeft met pesten of intimidatie.

Kinderen zijn de toekomst, elk kind heeft recht op geluk en onderwijs. Wij steken daarom veel energie in het vergroten van kansengelijkheid.

Ghislaine Aarts, directeur Corporate Affairs bij ArrivaTweet this

Dit moet veranderen, daar is iedereen het wel over eens. Maar de praktijk is weerbarstig. Daarom vragen we de 450 deelnemende bedrijven om dit thema mee te nemen in het programma dat ze opstellen voor hun Baas van Morgen.

Hoog op de agenda

Uiteraard hebben we niet zomaar gekozen voor dit thema: door ons werk voor leerlingen uit wijken met sociaaleconomische achterstand weten wij als geen ander dat kansengelijkheid allesbehalve vanzelfsprekend is. Gelukkig merken we dat het onderwerp steeds hoger op de maatschappelijke en politieke agenda komt te staan. En daar willen we met JINC Baas van Morgen verder aan bijdragen!

Over onze rol

Dat we JINC Baas van Morgen in het teken laten staan van gelijke kansen op de werkvloer, betekent niet dat we zelf een expert zijn op dit gebied. We streven ernaar een inclusieve, diverse organisatie te zijn, maar net als veel andere organisaties zijn we nog niet waar we wezen willen. Zo is veruit het grootste deel van onze werknemers wit en vrouw.

Onze hr-afdeling voert wel een proactief beleid om diversiteit in alle vormen terug te zien in alle lagen van de organisatie. Zo proberen we de balans tussen vrouwen en mannen te herstellen, want JINC bestaat op dit moment voor 81% uit vrouwen. 

De Bazen van Vandaag en Morgen hebben dus belangrijke zaken te bespreken, zowel tijdens hun kennismaking op 28 januari als tijdens de grote dag op 10 juni. We zijn benieuwd naar hun oplossing voor belangrijke vraagstukken! Zoals:

  • Hoe stoppen we discriminatie op de werkvloer? 
  • Hoe kunnen we als bedrijf onderzoeken of werknemers bij ons zichzelf durven te zijn?  
  • Hoe geven we mensen met een chronische ziekte of handicap een plek binnen ons bedrijf? 
  • Hoe krijgen mannen en vrouwen dezelfde kansen op de werkvloer? 
  • Hoe kunnen we verschillende godsdiensten en culturen op de werkvloer dichter bij elkaar brengen? 

Eén ding is duidelijk: er is genoeg voor de bazen om over in gesprek te gaan!

Source: www.youtube.com

Ook Alira (11), Tycho (11) en Rinske (11) hebben een vraag voor je! Wat is jouw antwoord?

Het doel van JINC Baas van Morgen

JINC Baas van Morgen is een van de 9 projecten die we organiseren om jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand een steuntje te geven richting een goede start op de arbeidsmarkt. Tijdens deze dag nemen ruim 550 basisschoolkinderen en vmbo’ers de stoel over van CEO’s, directeuren en politici door heel Nederland.

Daardoor krijgen ze een flinke injectie zelfvertrouwen, ontdekken ze hoe het er op de werkvloer aan toe gaat en doen ze een belangrijk contact op voor later. De Bazen van Morgen mogen later in hun (school)loopbaan namelijk contact opnemen met hun Bazen van Vandaag, bijvoorbeeld als ze een stage zoeken of als ze advies nodig hebben.

Meer lezen? Neem dan een kijkje op deze pagina.