“Eigenlijk is er niet zo veel verschil tussen Younes en mijzelf, anders dan onze achtergrond en de mate waarin onze ouders zijn geslaagd ons binnen het systeem een betere toekomst te bieden.

Younes is een normaal tot bovengemiddeld intelligente jongen die wel wat druk en heel nieuwsgierig is. Zijn school test hem en constateert dat hij autisme of ontwikkelingsstoornis PDD-NOS heeft. Hij moet naar het speciaal onderwijs. Alleen is hij daar veel te slim voor. Hij valt uit en heeft daarna geen keuze dan op MBO1 opnieuw te beginnen; ver onder zijn niveau.

WhatsApp Image 2020-12-15 at 11.27.19
Daniël Roos als basisschoolleerling.

In mijn leven hebben zich soortgelijke ontwikkelingen voorgedaan, maar dan met andere uitkomst. Ook ik was een nieuwsgierige en drukke leerling op de basisschool. Ik had hele goede cijfers, maar ik verveelde me en was niet makkelijk in de klas. Ook mijn ouders kregen het advies om maar eens na te denken over het speciaal onderwijs.

Niet te handhaven

Voor mijn ouders, die wisten wat dat inhield en voor mij zou betekenen, was dat geen optie. Toch moest er op zeker moment wat gebeuren, want ik was niet te handhaven in de klas. Mijn ouders besloten uiteindelijk dat het dan maar het beste was dat ik groep acht zou overslaan.

Na lang zoeken was er één school in Amsterdam die dat risico aandurfde. Ik mocht een toelatingsexamen doen bij meneer Kohnhorst, de toenmalige rector van het Barlaeus Gymnasium. Dat mislukte omdat ik de bijbehorende stof uit groep 8 nog niet had gehad. Toch mocht ik het van hem proberen. Ik floreerde op zijn school.

Er is niet zo veel verschil tussen Younes en mijzelf, anders dan onze achtergrond en de mate waarin onze ouders zijn geslaagd ons binnen het systeem een betere toekomst te bieden.

Moraal van dit verhaal: het is lang niet altijd iemands talent dat bepaalt hoever hij komt. Even belangrijk is of je bijvoorbeeld een rector treft die zijn nek voor je wil uitsteken.

Klassen liet me gisteravond triest achter. Dat Younes zo’n lange, zware weg moest afleggen naar het MBO terwijl hij zo slim is, is onverteerbaar. Tegelijkertijd voel ik me hoopvol. Met JINC helpen we al veel kinderen om het beste uit zichzelf te halen, en we hebben de ambitie om uiteindelijk álle kinderen te bereiken die dat nodig hebben.

Wees een rolmodel

Daarmee eindig ik dit persoonlijke verhaal met een oproep: wie een rolmodel wil zijn voor kinderen zoals uit Klassen, mag zich melden bij JINC. Als je onderstaand formulier invult, nemen we contact met je op om te kijken wat je precies kan doen.

Meedoen als vrijwilliger?

Wil je Klassen terugkijken? Dat kan hier. We nodigen je ook uit om aanwezig te zijn bij een van de meetups over kansengelijkheid waar JINC als partner van Klassen bij is betrokken. Meer informatie is hier te vinden.