Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van JINC. Elk jaar moeten de leden de jaarrekening over het voorbije kalenderjaar en het jaarplan over het aanstaande kalenderjaar goedkeuren. De Raad wordt door het bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen. De leden: