JINC Noord

Samen tegen kansenongelijkheid onder jongeren

De plek waar je wieg staat, zou niets mogen zeggen over hoe groot de kans is dat je later goed terecht komt. In Groningen, waar relatief veel armoede voorkomt, is dat echter wel het geval. JINC doet hier iets aan.

 

JINC Noord is actief in Drachten, Groningen en Leeuwarden.

In sommige opzichten lijkt de Friese hoofdstad Leeuwarden wel wat op Amsterdam: de stad kent enkele wijken waar kinderen in welstand opgroeien en een groter aantal waar armoede heerst. Je hoeft soms maar de straat over te steken om van de ene wereld in de andere te belanden. Het probleem is dat die paar meter voor veel kinderen een onoverbrugbare afstand is. Ook in Groningen groeit zo’n 10% van de kinderen op in armoede.  Dat is bijna 2% meer dan in de rest van Nederland.

De sociaaleconomische achtergrond van deze kinderen is van grote invloed op hun toekomstperspectief, onder meer omdat armoede leidt tot kansenongelijkheid. Ga maar na: hoe moet je ontdekken wat je wil en kan als je blik niet verder reikt dan je buurt? Als je weinig rolmodellen om je heen hebt en mensen mist die met je meedenken en je stimuleren?

 

Door jongeren een kijkje in onze keuken te geven, hopen wij ze een idee te geven van waar ze zouden kunnen werken en in wat voor functie. Dat is iets wat niet iedereen van huis uit meekrijgt. (Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland)

 

Projecten

In Drachten, Groningen en Leeuwarden zetten we alles op alles om deze kinderen een eerlijke start op de arbeidsmarkt te geven. Hoe? Door jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand op Bliksemstage te sturen,  Sollicitatietrainingen laten volgen en Digitale Vaardigheden te laten ontwikkelen. En door hen op het vmbo te koppelen aan een Carrière Coach. Door dat alles weten ze beter wat er te koop is op de arbeidsmarkt, welk werk bij hen past en hoe ze zich aan potentiële werkgevers moeten presenteren.

Project Friesland Groningen
Bliksemstage ja ja
Digitale Vaardigheden ja
Sollicitatietraining ja ja
Carrière Coach ja ja

 

Doe mee

JINC zou niet jaarlijks duizenden jongeren in Noord Nederland kunnen bereiken zonder samen te werken met scholen en (medewerkers van) bedrijven. Dus geloof je dat de leerlingen van jouw school zullen groeien met JINC? Dat jouw onderneming er baat bij heeft om de werknemers van straks een steuntje in de rug te geven? Of wil jij als professional je kennis en ervaring doorgeven aan een jonge generatie? Doe dan mee!

Impact

Met die aanpak overbruggen we de kloof tussen ‘haves’ en ‘have nots’. Want al is een kind afkomstig uit een wijk met veel problemen, als hij inzicht heeft in zijn talenten, zich goed kan presenteren en weet wat er te koop is op het gebied van opleiding en werk, dan komt hij er wel. Dat denken we niet alleen, dat weten we.

6485 LEERLINGEN - uit Noord Nederland deden in 2023 mee aan een JINC-project
66 PARTNERS - maakten het werk van JINC Noord in 2023 mogelijk
462 VRIJWILLIGERS - zetten zich in voor JINC Noord in 2023

Partners van JINC Noord

Het bedrijfsleven staat jaarlijks garant voor ongeveer 60% van onze financiën. De bedrijven en instellingen die zich als partner verbinden aan JINC, dragen financieel bij en stellen daarnaast hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach.

Naast onze landelijke partners, heeft JINC Noord lokale partners.

Bekijk onze lokale partners van JINC Noord

 

Contact met JINC Noord

Wij zijn met onze kantoren gevestigd op:

Fonteinland 7 b
8913 CZ Leeuwarden
T
058 760 01 33
friesland@jinc.nl

en

Westerkade 15-3A
9718 AS Groningen
T 050 799 60 60
E groningen@jinc.nl

Onze aanspreekpunten

Neem gerust contact op met onze vestigingsmanager bij JINC Noord: