Tijdens de training

Mijn JINC – vrijwilliger – Sollicitatietraining

We vragen je om een half uur voor het begin van de les op school aanwezig te zijn. Dit is belangrijk, want het geeft je de kans om je mede-trainer te ontmoeten en samen het programma door te lopen.

Je contactpersoon van JINC is op school aanwezig om je te ontvangen en eventuele laatste vragen te beantwoorden. Ook degene die het project vanuit school begeleidt, is beschikbaar.

In de klas

De coördinator vanuit school zorgt er ook voor dat de tafels en stoelen in de juiste opstelling staan. Dat ziet er zo uit:

 

Controleer of de sollicitant niet met zijn rug naar de klas toe zit. Het is belangrijk dat klasgenoten zijn gezicht kunnen zien, zodat ze feedback kunnen geven.

De opbouw van de training

Een sollicitatietraining bestaat uit een aantal vaste onderdelen. De rollenspelen zijn daarbij het meest leerzaam en verdienen dus de meeste tijd.

Hand-out

Had je op de vorige pagina de hand-out nog niet gedownload en geprint? Doe dat dan alsnog, zodat je hem tijdens de training als leidraad kunt gebruiken.

Downloads

 

Bekijk hier de instructievideo,
zodat je weet hoe een Sollicitatietraining eraan toe gaat.

Tips

  • Spreek met je medetrainer vooraf een rolverdeling af: wie doet de introductie, wie houdt de tijd in de gaten, wie neemt de lead? Voor de zekerheid: het is de bedoeling dat jullie samen de gesprekken afnemen. Er zit dus één ‘sollicitant’ tegenover twee ‘werkgevers’.
  • Het is slim om voor de training kennis te maken met de docent die tijdens de training aanwezig is in het lokaal. Je kunt dan afspreken wanneer hij ingrijpt, bijvoorbeeld om de orde te bewaren.
  • Onderteken de certificaten voordat de training begint. Je krijgt deze van je contactpersoon van JINC en kunt ze aan het eind van de training aan de leerlingen overhandigen.