Praktische informatie

Vanuit school zijn er meerdere mensen betrokken bij het project Sollicitatietraining. In de eerste plaats de docenten, maar er is ook altijd een coördinator nodig die ervoor zorgt dat alles rond de lessen is geregeld.

Ben jij als coördinator verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de training? Lees onderstaande informatie dan goed door, zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet.

Ik ben coördinator

 • De voorbereiding

  12 weken voor de training

  Plan een afspraak in met JINC voor een briefingsbijeenkomst met alle betrokken docenten.
  Informeer de docenten over welke opdrachten zij met hun leerlingen moeten uitvoeren.

  8 weken voor de training

  • De briefingsbijeenkomst met JINC en alle betrokken docenten vindt plaats.

  4 weken voor de training

  • Reserveer voldoende klaslokalen.
  • Rooster begeleidende docenten in.
  • Zorg voor vervanging van jezelf, voor het geval je ziek bent op de dag van de training.
  • Verzamel brieven, cv’s en vacatures van je collega’s.

  3 weken voor de training

  • Mail de groepsformulieren, brieven, cv’s en vacatures naar JINC. Zie hier een korte handleiding over hoe je het kunt aanleveren.

  1 dag voor de training

  • Licht de receptie in over de komst van de trainers.
  • Herinner de begeleidende docenten aan de training.

 • De dag van de training

  • Stel de lokalen op in u-vorm.
  • Zorg in elk lokaal voor water voor trainers, papier en stiften voor naambordjes en een namenlijst op de deur.
  • Verwelkom de trainers voorafgaand aan de start.

 • Na de training

  Vul de evaluatieformulieren in die je per mail van je contactpersoon ontvangt.

Ben jij als docent betrokken bij dit project? Dan is het jouw taak om de leerlingen inhoudelijk goed voor te bereiden. Hieronder lees je hoe.

Ik ben docent

 • Voorbereiding

  12-8 weken voor de training

  • Je krijgt van de coördinator een uitnodiging voor een briefingsbijeenkomst.
  • Je coördinator vertelt je welke opdrachten je met je leerlingen gaat maken.

  8 weken voor de training

  • Plan het lesmateriaal in. Een overzicht vind je hier.
  • Het totale lesmateriaal bestaat uit 6 onderdelen. Eentje daarvan is het belangrijkst: oefenen in de praktijk! In de eerste 4 onderdelen werk je met de leerlingen toe naar deze Sollicitatietraining. Daarna reflecteer je er met hen op.

 • Tijdens de training

  • Vandaag komen de professionals uit het bedrijfsleven naar de klas om leerlingen de kunst van het solliciteren bij te brengen. De coördinator vanuit school heeft je ingeroosterd voor een groep.
  • De trainers nemen het voortouw tijdens deze bijeenkomst, maar als docent ben jij verantwoordelijk voor de orde in de klas.
  • Neem actief deel aan de les, bijvoorbeeld door vragen te stellen en trainers te helpen met het maken van een vertaalslag naar de leefwereld van de leerlingen.

Hieronder vind je een overzicht van alle onderdelen. Beginnen bij het begin? Hier staat alles over onderdeel 1.

Bekijk ook de andere pagina’s over dit project