Onderdeel 5: De sollicitatietraining

Tijdens deze les van 75 minuten wordt al het geleerde in de praktijk gebracht: er komen professionals uit het bedrijfsleven naar de klas om ‘echte’ sollicitatiegesprekken te voeren met de leerlingen.

De leerlingen hebben daarbij een actieve rol: ze observeren elkaar en geven feedback. Op basis van de gesprekken en observaties zullen de belangrijkste sollicitatietips de revue passeren. Let op: dit onderdeel is hetzelfde voor volgers van de maximale en de minimale leerroute.

De sollicitatietraining

 • Voorbereiding

  Voorafgaand aan dit onderdeel schrijven alle leerlingen een CV en solliciteren ze online of middels een brief. Lever deze documenten als één bestand per leerling op tijd aan bij de coördinator vanuit de school. Volg hierbij de instructies die je ontvangt van je JINC-contactpersoon.

 • Op de dag van de training

  • Zet tafels en stoelen in U-vorm klaarzetten in de lokalen.
   U-vorm
  • Zorg voor glazen en wat water voor de trainers.

 • Tijdens de training

  • Nemen de trainers het voortouw; zij geven de les.
  • Ben jij als docent verantwoordelijk voor de orde in de groep.
  • Neem je actief deel aan de les, bijvoorbeeld door vragen te stellen.
  • Help je de trainers met het maken van een vertaalslag naar de leefwereld van de leerlingen, bijvoorbeeld door moeilijke woorden uit te leggen of de trainer te vragen om iets te verduidelijken.

 • Na de training

  • Evaluatieformulier invullen over de training en trainers.
  • Foto maken van observatieposter met groepsnummer.
  • Trainers svp bedanken voor hun vrijwillige inzet.
  • Evaluatieformulieren inleveren bij JINC’er.

 • Leerdoelen

  Na afloop:

  • Kunnen de leerlingen benoemen wat het effect is van zijn/haar eigen gedrag tijdens een gesprek.
  • Kunnen de leerlingen feedback geven aan medeleerlingen over de uitvoering van zijn/haar gesprek.

 • Loopbaancompetenties

  Competentie: Loopbaansturing

  • De leerlingen bespreken wat er allemaal komt kijken bij het solliciteren naar een baan en werken gericht aan hun loopbaanontwikkeling.

  Competentie: Motievenreflectie

  • De leerlingen denken na over wat ze belangrijk vinden in hun eigen loopbaan; waar worden ze blij van en wat hebben ze nodig om prettig te werken?

  Competentie: Kwaliteitenreflectie

  • De leerlingen denken na over wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze deze kunnen gebruiken voor hun loopbaan.
  • Ze vragen ook aan anderen waar zij vinden dat ze goed in zijn.

  Competentie: Netwerken

  • De leerlingen bouwen contacten op die handig zijn als ze gaan solliciteren, verder leren of feedback willen vragen over hun ontwikkeling.

De opbouw van de sollicitatietraining

 • Introductie & kennismaking (7 minuten)

  Tijdens het kennismakingsspel, dat lijkt op het bekende ‘Over de streep’, leren de trainers en leerlingen elkaar beter kennen. Er worden stellingen besproken waar de leerlingen en trainers op zullen reageren.

 • Oefenen met observeren (8 minuten)

  Voor veel leerlingen zal het de eerste keer zijn dat ze worden gevraagd elkaar te observeren. Dit wordt geoefend aan het begin van de training, zodat er tijdens de rollenspellen zinnige feedback kan worden gegeven.

 • Uitleg observatiemethoden (5 minuten)

  JINC heeft een eigen methode ontwikkeld waarmee de leerlingen hun klasgenoten kunnen observeren aan de hand van vijf thema’s. In het lokaal worden vijf posters opgehangen. Op elke poster staat één van de volgende thema’s:

  • houding
  • spreken
  • vragen stellen
  • motivatie
  • uiterlijk

  Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van 4 geplastificeerde observatieformulieren. Deze zullen de trainers bij ieder rollenspel uitdelen aan 4 klasgenoten, die er hun observaties moeten noteren over houding, spreken, manier van vragen stellen en motivatie van de sollicitant. Voor het thema ‘uiterlijk’ hoeven leerlingen elkaar niet van feedback te voorzien; hierover staan standaardtips op de betreffende poster.

  De trainers schrijven na elke ronde de belangrijkste observaties, van zichzelf én van de leerlingen, op de posters vooraan in de klas. Daarna wijzen ze 4 nieuwe observanten aan, die de A4’tjes en toebehoren van hun klasgenoten krijgen. Bekijk hieronder alvast hoe de posters en observatieformulieren voor de leerlingen eruit zien:

  • Observatieposters (.pdf) – Download
  • Observatieformulieren leerlingen (.pdf) – Download

 • Praktijkervaring & social media (5 minuten)

  De leerlingen worden bewust gemaakt van het gebruik van social media en de mogelijke gevaren hiervan. De trainers delen daarnaast hun eigen ervaringen en delen tips voor een goede brief en cv.

 • Samenvatting & evaluatie (10 minuten)

  De leerlingen blikken terug op de training en bespreken de feedback van de posters met de trainers. Iedere leerling krijgt van de trainers een certificaat na afloop van de training.

 

Lees hier alles over het zesde onderdeel.