Praktische informatie

Mijn JINC – docent – Bliksemstage groep 7

Voorbereiding

 • Laat je briefen door JINC. Voorafgaand aan de eerste Bliksemstage komt een medewerker van JINC op school langs om uitleg te geven. Voor de tweede Bliksemstage wordt de informatie digitaal toegestuurd.
 • Zorg voor voldoende begeleiders: één of twee volwassenen per groepje.
 • Maak een groepsindeling voor de leerlingen en stuur, indien nodig, gegevens van de leerlingen en begeleiders door aan JINC.
 • Deel de informatiepakketten uit aan de begeleiders en licht toe wat van hen verwacht wordt, waar ze naartoe gaan en welke leerlingen zij begeleiden.

Op de dag zelf

 • Zorg dat alle leerlingen een naamsticker dragen. Deze worden verstrekt door JINC.
 • Zorg dat de leerlingen opdracht 2 (voorbereiding op de Bliksemstage) hebben gemaakt en meenemen.
 • Zorg dat de groepjes op tijd vertrekken. Neem bij oponthoud contact op met JINC en stel het bedrijf op de hoogte dat het groepje later komt.
 • Laat de begeleiders na afloop van de Bliksemstage een evaluatieformulier invullen.

Na de Bliksemstage

 • JINC neemt contact op om te vragen hoe de Bliksemstage is verlopen.
 • Behandel de reflectieopdrachten van het lesmateriaal. Stuur de bedankjes van opdracht 5 naar jouw JINC-contactpersoon.
 • Laat alle begeleiders van de Bliksemstage het digitale evaluatieformulier voor de begeleider invullen.