Nadat ze eerst voldoende proviand hadden binnengehaald voor vier dagen op zee, verlieten de leerlingen de stad om via de Maas af te zakken richting Hoek van Holland. Van daaruit zal hun schip – de historische driemastschoener Oosterschelde, die dit jaar honderd jaar bestaat – het ruime sop kiezen. De leerlingen wacht daar een stormachtige wind en hoge golven, iets wat niet gevaarlijk maar wél spannend is.

Boot-vertrek-11

Tijdens de tocht zullen de jongeren volop meewerken aan boord. Daarnaast volgen ze een programma dat gericht is op de ontwikkeling van ‘soft skills’. Het gaat daarbij om zaken als persoonlijk leiderschap, zelfregulering en het vermogen om te gaan met mensen en meningen die anders zijn. Aan het eind van de reis, zo geloven we, kennen de deelnemers hun eigen kwaliteiten en zijn ze beter in staat hun toekomst vorm te geven.

Uitnodiging Aboutaleb

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ondersteunt het initiatief van JINC, dat plaats heeft dankzij een gulle gift van stichting Het Rotterdamse Zeilschip en de enthousiaste  medewerking van LMC Veenoord. Tijdens de inscheping, afgelopen zaterdag, vertelde Aboutaleb de jongeren dat leiderschap van groot belang is en dat luisteren daarbij even belangrijk is als het nemen van besluiten.

Boot-proviant

Na afloop van de reis mogen de zestien deelnemers op het stadhuis komen praten over hun ervaringen. De komende dagen worden ze begeleid door de scheepscrew, professionals van JINC, leraren en twee externe orthopedagogen.