SEOR presenteerde de resultaten van ‘De jeugd heeft toekomst’ op 8 november in Den Haag. In deze Week van Gelijke Kansen roept JINC-directeur Daniël Roos scholen en bedrijven op om samen in actie te komen voor kansengelijkheid: “Samen bereiken we meer.”

JINC Impactonderzoek De jeugd heeft toekomst

“Bij de start van JINC in 2004 hielpen we 1.400 jongeren uit kwetsbare wijken aan een eerlijkere kans op de arbeidsmarkt. Vorig jaar ruim 63.000 jongeren. We kunnen samen echt meer bereiken voor jongeren in kwetsbare omgevingen”, aldus Roos. SEOR-onderzoeker Fabian Dekker presenteert 8 november zijn bevindingen. Gevolgd door een panelgesprek met JINC, een aantal partners en jongeren over hoe zij de onderzoeksresultaten verder kunnen brengen in toekomstige projecten.

Kinderen met theoretisch geschoolde ouders krijgen hogere schooladviezen en betere kansen op de arbeidsmarkt. JINC vindt dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. De organisatie werkt al bijna 20 jaar samen met scholen en bedrijven aan kansengelijkheid. Dat doet ze met activiteiten voor loopbaanoriëntatie en het ontwikkelen van vaardigheden voor werk.

JINC heeft aan onderzoeksbureau SEOR gevraagd om de impact van deze initiatieven te onderzoeken. SEOR onderzocht daarop projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Hierbij werden leerlingen, mentoren, ouders en bedrijfsvrijwilligers uit de projecten bevraagd. Leerlingen op het mbo werden geïnterviewd om terug te blikken op hun ontwikkeling en keuzes uit die tijd.

Jongeren krijgen meer veerkracht

Het onderzoeksrapport, ‘De jeugd heeft toekomst’, valideert de meerwaarde van JINC’s interventies zoals Bliksemstages, Sollicitatietraining en Carrière Coach. Fabian Dekker, arbeidssocioloog en hoofdonderzoeker SEOR: “We zien dat deze projecten bijdragen aan de persoonlijke veerkracht van jongeren. Hun leefwereld wordt vergroot, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren en persoonlijke vaardigheden worden versterkt. Eerder onderzoek heeft laten zien dat veerkracht belangrijk is voor succes op de arbeidsmarkt.”

Scholen kunnen het niet allemaal alleen

Schoolmentoren in het onderzoek vinden de projecten met bedrijven op het gebied van loopbaanoriëntatie en vaardigheden voor werk waardevol voor hun leerlingen. Ze kunnen dit echter niet allemaal alleen organiseren naast hun reguliere onderwijstaken. Ook bedrijven geven aan het belang te zien, maar vaak onvoldoende mensen en tijd te hebben om dit zelf op te pakken. Aanvullende onderwijsorganisaties zoals JINC vervullen dus een relevante rol in de voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt.

Week van Gelijke Kansen

Tijdens de Week van Gelijke Kansen, van 7 tot 13 november, biedt JINC een podium aan impactvolle aanvullend onderwijsprojecten die kansengelijkheid vergroten. Roos: “Iedereen kan zich inzetten voor het talent van de toekomst. Docenten, leerlingen, bedrijven. Want als het onderzoek van SEOR en onze ervaringen van de afgelopen 20 jaar iets hebben bewezen, dan is het dat we samen echt verschil kunnen maken.”

Over het onderzoek

SEOR deed kwalitatief onderzoek onder 338 docenten, leerlingen, ouders en bedrijfsvrijwilligers. De onderzoekers combineerden diepte-interviews, telefoongesprekken en focusgroepen met korte surveys voor en na de interventies van JINC. Er werd vooral gesproken met leerlingen en studenten, van zowel basisscholen, middelbare scholen en het mbo.

Roos: “Voor JINC is het ontzettend belangrijk om de impact van onze activiteiten zo gedegen in kaart te brengen. We willen niet zomaar wat doen, maar doen wat werkt: maken we onze missie ook echt waar? Wat zo mooi is aan dit onderzoek is dat het professionele kennis, wetenschappelijke kennis en ervaringskennis samenbrengt. En dat bijna 20 jaar ervaringskennis nu wetenschappelijk gestaafd is.”

JINC Impactonderzoek De jeugd heeft toekomst

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie over het impactonderzoek ‘De Jeugd heeft Toekomst’ kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van JINC.