Het idee was simpel. Zet een aantal experts, afkomstig uit verschillende hoeken van de samenleving en met uiteenlopende kennisgebieden, bij elkaar en laat ze in één middag hun droombeeld vertalen naar een concreet, uitvoerbaar idee. Dat móet toch wel iets opleveren waar we verder mee kunnen?

We gaan kiezen met welk idee we aan de haal gaan, en we zullen alles op alles zetten om dat in de praktijk te brengen. Dat is zeer ambitieus, dat realiseer ik me. Maar ik weet óók dat JINC hier goed in is.

Zo gebeurde het dat onder anderen Marjan Hammersma (secretaris-generaal ministerie OCW), Thijs Bol (socioloog), Marinka Kuijpers (hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen), Marjolein Moorman (wethouder Amsterdam), Barbara Baarsma (econoom Rabobank), Alida Oppers (inspecteur-generaal van het Onderwijs), Steven van Eijck (kroonlid Sociaal-Economische Raad), Hans Spekman (directeur Jeugdeducatiefonds) en Sarah Sylbing en Ester Gould (makers documentaire Klassen) op 28 juni aanschoven in een Haags hotel voor een middagje probleemoplossen.

Goede vibe

“Ik vond het spannend”, zegt Hannah Wiegerinck, directeur Extern voor JINC en één van de gespreksleiders. “Niet alleen omdat ik zo’n rol niet gewend ben, maar ook omdat ik heel benieuwd was of de goede vibe zou ontstaan. We hoopten dat mensen los zouden komen van hun eigen opvattingen, dat er echt synergie zou ontstaan. Gelukkig gebeurde dat.”

G50 Hannah
JINC’er Hannah Wiegerinck aan de slag tijdens de groepsbijeenkomst.

 

In Hannah’s groep ontstond het idee om school uit te bouwen tot een bredere plek dan het nu is. “We bouwden voort op een voorstel van Arno Peters, voorzitter van het College van Bestuur bij de Stichting VO Haaglanden. Hij zou heel graag docenten vrijspelen om leerlingen op scholen in wijken met achterstand een bredere begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld op gebied van huiswerkbegeleiding en kennis van de arbeidsmarkt, maar ook als het gaat om sport, cultuur en gezonde voeding.”

Een beetje Disney-magie

Als je vijftig mensen samen wil laten nadenken over een maatschappelijk probleem, heb je natuurlijk een goede structuur nodig, anders loopt het uit op één grote spraakverwarring. JINC maakte voor deze G50 daarom gebruik van een beetje Disney-magie.

De schepper van Donald Duck en Mickey Mouse maakte tijdens zijn werk namelijk gebruik van een soort drietrapsraket: hij begon als dromer, ging dan over naar de fase van de realist en eindigde als criticus. Als er dan een idee overbleef dat sterk genoeg was, wist Walt Disney dat hij goed zat.

De G50 had dezelfde structuur. We verdeelden de deelnemers in acht groepjes en lieten hen eerst dromen over de ideale aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Daarna vroegen we hen realistisch na te denken over het idee om vervolgens alle mogelijke bezwaren te opperen. Overleefde de oplossing die laatste fase, dan móét het wel bruikbaar zijn. Voorwaarden: voor oplossingen mocht geen wetswijzigingen, systeemverandering of langdurig onderzoek nodig zijn.

Na afloop van de sessie presenteerde dagvoorzitter Abdelkader Benali alle ideeën. JINC zal vervolgens uitzoeken welke oplossing het meest uitvoerbaar is.

Lees meer

Natuurlijk is het onmogelijk om zo’n idee in een middag tot in de details uit te werken, om over het  rondmaken van de financiering nog te zwijgen. “De grote uitdaging begint nu”, zegt Hannah. “We gaan samen met een groepje jongeren kiezen met welk idee we aan de haal gaan, en we zullen alles op alles zetten om dat in de praktijk te brengen. Dat is zeer ambitieus, dat realiseer ik me. Maar ik weet óók dat JINC hier goed in is. We zijn ervaren in het proces van ideeën uitwerken, klein maken, uitvoeren, testen en opschalen. Dus ik heb er vertrouwen in.”

Diversiteit

Hans Spekman, voormalig partijvoorzitter van de PvdA en tegenwoordig directeur van het Jeugdeducatiefonds, deelt die positieve insteek. “Ik vond het prettig dat de deelnemers zo verschillend waren. Niet alleen wat hun vakgebied betreft, maar ook qua achtergrond en opleiding. Dat is niet altijd zo, kan ik je vertellen. Terwijl die diversiteit wel nodig is. Want daardoor kun je deskundigheid en ervaring stapelen, wat de kans vergroot dat je met oplossingen komt die echt werken.”

G50 Spekman
Hans Spekman aan het woord tijdens de G50, met naast zich wethouder Marjolein Moorman.

 

Uiteindelijk hoopt Hans dat er uit de middag een oplossing is gerold die impactvol en uitvoerbaar is. “Ik ben na dit soort bijeenkomsten bijna altijd wel optimistisch, moet ik zeggen. Als we willen, kunnen we echt iets doen. Ik zie dat ook wel een beetje als onze opdracht. Want ieder kind groeit op met dromen en verwachtingen, kinderen zijn van nature gretig. Het is aan ons om te zorgen voor een maatschappij waarin die gretigheid niet knapt, waar ieder kind zich kan ontplooien.”

Persoonlijke lading

Voor JINC-projectassistente en studente bestuurskunde Mayra Pereira Furtado dos Reis had de G50 een persoonlijke lading: zij verzorgde de opening, waarbij ze vertelde over de hobbels die ze moest nemen op weg naar de universiteit. “Ik wil geen ‘token’ zijn”, zegt ze. “Geen boegbeeld, geen zielig voorbeeld. Maar ik denk wel dat ik met mijn verhaal duidelijk kan maken hoe kansenongelijkheid werkt. Het raakt duizenden kinderen in hun ontwikkeling. Voeg onderadvisering, gebrek aan een netwerk en ouders die niet thuis zijn in het Nederlandse onderwijssysteem bij elkaar, en je kunt zomaar onderuit gaan. Gelukkig waren er in mijn leven genoeg factoren waardoor ik overeind bleef. Maar voor heel veel anderen loopt het minder goed af.”

Het is heel fijn als mensen vanuit hun eigen perspectief en expertise iets bijdragen, en daarna eensgezind tot een conclusie komen. We hebben een mooi plan bedacht.

Na de opening dacht Mayra met de overige experts mee over een oplossing. “Dat maakte het tot een spannende, maar ook een leuke en inspirerende dag. Het is heel fijn als mensen vanuit hun eigen perspectief en expertise iets bijdragen, en daarna eensgezind tot een conclusie komen. We hebben een mooi plan bedacht. En als ik luisterde naar de andere groepjes, geldt dat ook voor hen. Ik weet zeker dat we samen voor verandering kunnen zorgen.”

Deze zomer gaat JINC alle ideeën en oplossingen vergelijken en toetsen op haalbaarheid. Check dus regelmatig onze social media en website voor updates!