Jinc_Sollicitatietraining_De_Marke_Deventer-JVDPhotography-8-scaled

SER-voorzitter Kim Putters: ‘geef jongeren de tijd om hun talenten te ontwikkelen’

Hoe pakken we de groeiende kansenongelijkheid aan? En hoe zorgen we ervoor dat jongeren hun potentieel waarmaken? Onder andere door te zorgen voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, stelt SER-voorzitter Kim Putters in zijn Kohnstammlezing. Dit bevestigt de aanpak van JINC, want al bijna twintig jaar slaan wij een brug tussen jongeren en de arbeidsmarkt.

26 april 2023

De kloof tussen de mensen uit kansarme en kansrijke omgevingen, tussen de haves en have nots is de afgelopen jaren alleen maar hardnekkiger geworden, stelt SER-voorzitter Kim Putters in zijn lezing ‘De toekomst zal het leren’. Deze ongelijkheid manifesteert zich al vanaf de eerste levensjaren. Zo zijn verschillen in taal en rekenen al meetbaar bij kinderen op tweejarige leeftijd. Dit zet zich voort op de basisschool en middelbare school, wat zich uiteindelijk vertaalt in loopbaankansen.

Zaken als de coronacrisis en de overgang naar het digitale tijdperk hebben deze ongelijkheid verder vergroot.Ze worden vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoemd, maar het is andersom!’ aldus Kim Putters. ‘De arbeidsmarkt houdt afstand tot hen.’

Onderwijs, werkgevers en werknemers: zet stappen met lef!

Volgens Putters is de centrale vraag dan ook hoe we ervoor zorgen dat (jonge) mensen hun talenten kunnen ontdekken, zodat ze een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Leren en ontwikkelen kan soms voelen als een topsport, maar het is zaak om hier een teamprestatie van te maken. Volgens de SER-voorzitter moeten het onderwijs, werkgevers én werknemers hierin stappen gaan zetten met lef. Zodat jongeren de tijd krijgen om te ontdekken waar hun passies liggen. Een boodschap waar JINC het roerend mee eens is.

Stapelaar

Hoe belangrijk het is om die tijd te krijgen weet Kim Putters zelf maar al te goed. Als dorpsjongen uit een schippersfamilie kreeg hij op de basisschool mavo advies. Dankzij leerkrachten op de mavo die in hem geloofden, wist Putters zich te ontwikkelen en kon hij doorleren. ‘Ik weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat jongeren de kans krijgen zich breed te oriënteren en dingen uit te proberen. En dat het niet erg is als iemand daardoor een paar jaar langer onderweg is.’

Hiermee doelt Putters er overigens niet op dat een universitaire opleiding het hoogst haalbare is, maar dat jongeren een richting kiezen die bij ze past. Een hogere waardering voor het mbo hoort hier ook bij, zeker in een tijdperk waarin er steeds meer behoefte is aan vakvaardigheden. Ook bij JINC dragen we hieraan bij, want met onze projecten helpen we (v)mbo leerlingen aan een toekomst die bij ze past. 

Betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

De SER ziet een leven lang ontwikkelen dan ook als een belangrijk speerpunt op weg naar brede welvaart en gelijke kansen. Dit is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid, maar ook een van het collectief. Daarom is een overkoepelende visie nodig en een centrale sturing van de overheid essentieel. Bijzondere aandacht voor jongeren met een migratieachtergrond of lagere sociaaleconomische status is hierbij noodzakelijk. ‘Zodra een kind in beeld is, moeten we alert zijn op achterstanden.’

Bij JINC maken wij ons hier ook hard voor, door de samenwerking juist aan te gaan met scholen in wijken met een lage sociaaleconomische status. Via verschillende projecten doen leerlingen kennis en ervaring op en wordt er bijgedragen aan hun zelfvertrouwen.

Daarnaast is een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt volgens Putters erg belangrijk. Jongeren moeten dan ook aangemoedigd worden om een vervolgopleiding te kiezen die bij ze past én waarmee ze later ook daadwerkelijk een baan kunnen vinden, zodat ze uiteindelijk een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

JINC helpt jongeren aan een kansrijke toekomst

Bij JINC onderschrijven we de boodschappen die Kim Putters uitdraagt in zijn rapport. Want met onze projecten helpen we scholieren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand al vanaf jonge leeftijd op weg naar een eerlijke start op de arbeidsmarkt. Zo maken basisschoolleerlingen kennis met verschillende beroepen en sectoren tijdens Bliksemstage en worden ze zich bewust van de IT-sector tijdens Digitale Vaardigheden. Op het vmbo leren ze vervolgens hoe je een eigen zaak runt bij Ondernemen doe je zo! En hoe je indruk maakt op een potentiële baas bij Sollicitatietraining.

En het belangrijkste van alles: we helpen leerlingen ook op het gebied van loopbaanoriëntatie. Daarom koppelen wij leerlingen aan een Carrière Coach die met ze meedenkt en krijgen ze ondersteuning op alle fronten bij Weten Wat je Wil. En tijdens JINC Baas van Morgen, dat dit jaar weer op 1 juni plaatsvindt, proeven leerlingen alvast van beroepsmatig succes.

Help jij ook jongeren op weg naar werk?

Bij JINC laten we jongeren groeien, sámen met vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Want de kennis en ervaring waar professionals over beschikken, zijn een goudmijn voor jongeren. Wil jij ook jongeren helpen om hun talenten te ontwikkelen? Kijk dan hier wat je kan doen.