7-10-22-WVGK-DV-Fotograafbenoemen-Maudstaassenfotografie-0287-2-scaled

SCP rapport kansengelijkheid bevestigt kern van aanpak JINC

Natuurlijk, als je rijke ouders hebt is de kans groter dat je het later ver schopt. Toch is dit niet de enige voorspeller voor toekomstig succes op de arbeidsmarkt. Ook een sociaal netwerk en zelfvertrouwen zijn van belang, stelt het Sociaal Cultureel Planbureau. JINC ondersteunt jongeren al bijna 20 jaar bij deze zaken. En ziet in het SCP-rapport een bevestiging om haar projecten uit te breiden.

15 maart 2023

In Nederland is er sprake van toenemende kansenongelijkheid. In het politieke en maatschappelijke debat gaat het meestal over opleidingsniveau en de traditionele kloof tussen arm en rijk. Maar er zijn meer factoren die je kansen in Nederland bepalen, stelt het Sociaal Cultureel Plan Bureau in haar rapport Eigentijdse Ongelijkheid.

De onderzoekers richten zich hierin niet alleen op economisch kapitaal, maar ook op andere zaken. Bijvoorbeeld of je veel mensen kent die je vooruit willen helpen (sociaal kapitaal), of je je gedraagt naar de maatschappelijke codes (cultureel kapitaal) en of je fysiek en psychisch gezond bent (persoonskapitaal).

Eén op de zes Nederlanders loopt achter

Al deze factoren kunnen de kansen van mensen in de samenleving vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat één op de zes Nederlanders (16,3%) achterstand heeft op deze vier terreinen. Zij krijgen minder kansen aangereikt in de maatschappij, geven hun leven een lager cijfer en hebben minder vertrouwen in elkaar, de politiek en de overheid.

Tijd om nog meer aan deze structurele ongelijkheid te doen! Het SCP adviseert om niet alleen aan de ‘economische’ knoppen te draaien, maar juist om de doelgroepen met minder kansen te helpen met het verwerven van andere vormen van kapitaal. Zoals het opbouwen van een sociaal netwerk. Bij JINC vinden we dat je hier niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, zodat je er je leven lang profijt van hebt. En op deze manier groeit er straks niet weer een generatie op met achterstand.

null
Fotografie: Maud Staassen

JINC vraagt politiek, onderwijs en bedrijfsleven mee te helpen

JINC ondersteunt kinderen en jongeren dan ook in het vergroten van diverse vaardigheden en roept scholen, de politiek en het bedrijfsleven op om mee te helpen. Zo vergroten we het culturele kapitaal van leerlingen via ons project Sollicitatietraining, breiden ze hun netwerk uit bij NetwerkWijzer en Carrière Coach en worden ze zich bewust van de IT sector bij Digitale Vaardigheden. Op deze manier laten we jaarlijks meer dan 63.000 leerlingen groeien.

Help jij mee?

Uit recent onderzoek van de SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam) blijkt al dat JINC in samenwerking met scholen en bedrijven de veerkracht en het zelfvertrouwen vergroot van jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zaken die van belang zijn voor toekomstig succes op de arbeidsmarkt. Dit kunnen we echter alleen met de hulp van alle bedrijven, scholen en vrijwilligers die ons steunen. Wil jij hier ook een steentje aan bijdragen? Help dan mee.