JINC: al 20 jaar

We bestaan dit jaar al 20 jaar! In de afgelopen twee decennia heeft JINC, in samenwerking met bedrijven, vrijwilligers, scholen, fondsen en lokale overheden, mooie successen geboekt. Onafhankelijk onderzoek bevestigt de effectiviteit van JINC-projecten, die niet alleen de leefwereld van jongeren vergroten, maar ook hun zelfvertrouwen en zelfbeeld stimuleren.

6 februari 2024

Met trots kunnen we aankondigen dat JINC al 600.000 jongeren heeft geholpen in kwetsbare wijken. Wat begon met 1.400 leerlingen in het eerste jaar, is uitgegroeid tot een indrukwekkend aantal, waarbij alleen al in 2023 meer dan 80.000 jongeren werden bereikt.

De impact van JINC strekt zich uit over inmiddels tien verschillende projecten. Pilots voor eventuele uitbreiding naar het mbo en verkennende gesprekken over internationale uitbreiding zijn ook gaande.

In het kader van JINC20 blikken we terug op inspirerende verhalen en interviews met de mensen achter JINC. Het feestjaar zal worden afgesloten met een groots verjaardagsfeest, als blijk van waardering voor iedereen die heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van onze missie. Hou onze website én LinkedIn in de gaten voor meer informatie!

Naast het twintigjarig jubileum staat 2024 ook in het teken van het 10-jarig bestaan van JINC Baas van Morgen. Op 6 juni zullen jongeren opnieuw de rol van directeur overnemen. Daarnaast vieren zeven JINC-vestigingen hun 5-jarig jubileum (Amersfoort, Arnhem, Breda, Delft, Groningen, Leiden en Tilburg), terwijl Almere/Flevoland haar 10-jarig jubileum markeert.

JINC kijkt met trots terug op twee decennia impact en blijft zich vol enthousiasme inzetten voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Op naar de volgende 20 jaar!