7 lessen over het onderzoeken van en leren over impact

Blog

Bij JINC streven we ernaar om te doen wat werkt. Dit betekent dat we ons regelmatig afvragen: wat is eigenlijk de impact van onze projecten? En in hoeverre vervullen we onze missie om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?

Deze vragen zijn niet uniek voor ons; elke maatschappelijke organisatie worstelt ermee. Hoe onderzoek je de impact van interventies? De sleutel ligt volgens ons in een verschuiving van meten naar leren over impact. Dit doen we bij JINC op verschillende niveaus.

21 maart 2024

Het onafhankelijk onderzoek door SEOR (Erasmus Universiteit) waarover we het hier hebben, bevestigt de effectiviteit van JINC-projecten. Deze vergroten het vermogen van jongeren om een beroep te doen op hun vaardigheden, talenten, motivatie, aanwezige hulpbronnen en omgeving. Dit helpt hen bij het kiezen en afronden van een opleiding, evenals bij het vinden en behouden van werk, zelfs in onzekere tijden of bij tegenslag. Een prachtig resultaat maar er is meer.

We delen graag zeven belangrijke lessen die we op procesniveau hebben geleerd tijdens ons impactonderzoek.

1. De voorbereiding: neem de tijd voor de opzet

Het onderzoeken van impact vergt een grondige voorbereiding. Het is belangrijk om de opzet goed te doordenken en te begrenzen. Een klein maar doeltreffend onderzoek levert meer op dan een grootschalig onderzoek met weinig relevantie.

2. De hulptroepen: betrek mensen van buitenaf

Het is waardevol om verschillende mensen van buiten de organisatie te betrekken bij het onderzoek. Externe perspectieven kunnen nieuwe inzichten bieden en de kwaliteit van het onderzoek verbeteren.

3. Een lerende houding: sta open voor onverwachte uitkomsten

Het is belangrijk om het doel van het onderzoek helder voor ogen te houden en open te staan voor onverwachte resultaten. Wees niet alleen op zoek naar bevestiging van je aanpak, maar ook naar leermomenten, zelfs als die verrassend zijn.

4. De opzet: betrek verschillende perspectieven en combineer methoden

Om een volledig beeld te krijgen van de impact van interventies is het essentieel om verschillende perspectieven te onderzoeken en diverse onderzoeksmethoden te combineren.

5. Aanpassen: ken je doelgroep en creëer een veilige setting

Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin mensen zich vrij voelen om hun ervaringen te delen. Pas je aan de doelgroep aan en zorg voor een setting waarin zij zich gehoord en gezien voelen.

6. Communicatie: deel met collega’s en de buitenwereld

Het is belangrijk om tijdens het onderzoeksproces regelmatig updates te delen met collega’s. Op die manier worden conclusies en vervolgacties beter ontvangen en gedragen. Ook is het essentieel om na te denken over hoe de bevindingen gecommuniceerd worden met de buitenwereld.

7. Vervolgacties: denk tijdens het proces na over de implicaties van de resultaten

Het onderzoek is niet afgerond wanneer de resultaten bekend zijn. Het is belangrijk om tijdens het proces na te denken over hoe de resultaten zullen worden gebruikt en welke acties eruit voortvloeien om de impact van interventies te vergroten.

Door actief te leren over de impact van onze projecten en deze lessen toe te passen, streven we ernaar om onze missie, meer kansengelijkheid voor jongeren die opgroeien in een omgeving met achterstand, op de lange termijn te realiseren.

Barbara Louisse, communicatieadviseur JINC