Ontstaan

JINC is in 2003 opgericht in Amsterdam. JINC heette toen nog Campus Nieuw West en was voornamelijk actief in Amsterdam Nieuw West. Daar vond op dat moment (en vindt nu nog steeds) een grote stedelijke vernieuwingsoperatie plaats, uitgevoerd door overheid, woningcorporaties en andere (markt)partijen. Deze operatie is nodig vanwege het eenzijdige woningaanbod, het achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte, sociale problematiek en een hoog aantal langdurig werklozen.

 

De nieuwe infrastructuur en bijbehorende bedrijvigheid biedt kansen, maar de bevolking zal deze kansen ook moeten kunnen grijpen. Dat vraagt om nieuwe en onorthodoxe ideeën. Om dergelijke ideeën te genereren stelde het bestuurlijk overleg Parkstad op advies van de Kamer van Koophandel, in 2001 een tijdelijke economische Ontwikkelingsraad in. Deze Ontwikkelingsraad stelde voor om 'Campus Nieuw West' te ontwikkelen: een proeftuin voor spelen, leren en ondernemen om jongeren spelenderwijs, inspirerend en stimulerend kennis te laten maken met economie en werk.

 

Adviesbureau Andersson Elffers Felix voerde een haalbaarheidsonderzoek uit en werkte de formule (spelen, leren en ondernemen) verder uit. Zij inventariseerde mogelijke partners en committeerde de vier betrokken stadsdelen en de gemeente Amsterdam bij het project. Daarnaast brachten ze in kaart welke andere mogelijkheden, plannen en initiatieven konden aansluiten bij het Campusprogramma. Na deze inventarisatiefase werd een bedrijfsplan geschreven dat een financiële en organisatorische onderbouwing van het programmabureau bevatte.

 

In juni 2003 startte de Campus haar activiteiten met steun van vijf initiatiefnemers: Gemeente Amsterdam, Kamer van Koophandel Amsterdam, Sigra (samenwerkende instellingen in de gezondheidszorg), de woningbouwcorporaties die in Amsterdam Nieuw West actief zijn en Stichting DOEN!

 

Inmiddels is JINC (sinds 2009 de nieuwe naam van Campus Nieuw West) actief in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Kennemerland, Brabant, Flevoland, Den Haag en Leeuwarden. Het plan is om de komende jaren ook uit te breiden naar andere steden. Naast kwantitatieve uitbreiding staat verdieping van de huidige leerlijn centraal.