ANBI

Jinc. (RSIN 812641139) is aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, de zogenaamde ANBI. Jinc. is een vereniging van scholen en bedrijven en heeft geen winstoogmerk. Meer informatie over JINC vindt u in ons jaarverslag, ons financieel jaarverslag en het beleidsplan.

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur en maken geen aanspraak op vacatiegeld. De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding van JINC en heeft als taak het beleid voor te bereiden en uit te voeren. De directie bestaat uit algemeen directeur Daniel Roos en de in 2016 aangetreden directeur operationele zaken Gerlinde van Raalte.

Voor medewerkers van JINC is de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing. In de CAO zijn onder andere geregeld: salaris, vakantie, eindejaarsuitkering en reiskosten. De bezoldiging van de directie is te vinden in het financieel jaarverslag.