Het was me nogal een jaar! De nieuwsberichten over corona en de lockdowns waren amper van de voorpagina’s verdwenen of de oorlog in Oekraïne brak uit. Je hoeft maar een willekeurige krant open te slaan om te lezen over de inflatie en Oekraïense burgers die onder mensonterende omstandigheden de winter door moeten komen.

Gezien de ernst van deze crises is het volkomen gerechtvaardigd dat de media hier bol van staan. Tegelijkertijd heeft dit wel een onwenselijk bijkomend effect: kansenongelijkheid is compleet naar de coulissen van het toneel verdwenen, terwijl dit probleem allesbehalve is opgelost.

Elke dag telt 

Sterker nog: kansenongelijkheid is urgenter dan ooit, juist als direct gevolg van de coronacrisis en inflatie. Duizenden kinderen gaan op dit moment met een lege maag naar school, waardoor ze zich slecht kunnen concentreren. En de corona-achterstanden zijn nog lang niet zijn ingelopen, wat met name scholieren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand hard raakt.

Tijd dus om dit probleem zo snel mogelijk de wereld uit te helpen, want elke dag telt. Achterstanden die op jonge leeftijd gemaakt worden loop je immers niet zomaar meer in. Laten we kansenongelijkheid daarom van haar podiumangst af helpen en weer in de schijnwerpers plaatsen. Als we dit niet doen, laten we duizenden talentvolle jongeren in de steek.

Gelukkig weten we nu beter dan ooit hoé kansenongelijkheid kan worden aangepakt. Recent onderzoek van de SEOR naar de impact van JINC wijst namelijk uit dat onze aanpak werkt. Zo vergroten onze activiteiten de veerkracht en het zelfvertrouwen van kwetsbare leerlingen, factoren die essentieel zijn voor toekomstig succes op de arbeidsmarkt. In een onderzoek bevestigd krijgen dat we onze missie waarmaken, was het mooiste pre-kerstcadeau dat ik kon krijgen.

Een kerstwonder voor jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand

Toch staat er nog steeds iets te branden op mijn verlanglijstje. Want wat ik het liefste zou willen krijgen voor kerst, is meer aandacht voor kansenongelijkheid en de activiteiten van JINC. Het zou geweldig zijn als iedereen die zich betrokken voelt bij JINC ons blijft steunen (misschien zelfs nog meer dan eerst) en anderen attent maakt op wat wij doen, bijvoorbeeld tijdens een kerstdiner.

Daarnaast hoop ik nog altijd op een kerstwonder voor alle jongeren die opgroeien in een wijk met sociaaleconomische achterstand. Dat er straks een brief van Dennis Wiersma en zijn ambtenaren onder de JINC kerstboom ligt, waarin staat dat alle middelen van de private sector die wij aantrekken verdubbeld worden. Hiermee kunnen we twee keer zo snel opschalen en meer dan 25.000 jongeren helpen aan een eerlijke toekomst.

Als er iemand nog goede banden met de kerstman heeft, dan hoor ik het graag.