Op de Amsterdamse arbeidsmarkt is sprake van een forse mismatch: te weinig vmbo-leerlingen kiezen voor een mbo-opleiding in sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten groot is. Het gaat hier met name om de sectoren techniek/ICT, logistiek en hospitality. In 2016 is JINC gestart met het programma Kiezen voor Kansen om deze mismatch te verkleinen.

Kiezen voor Kansen

Het programma Kiezen voor Kansen maakt scholieren bewust van de drie kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt door middel van de projecten Sollicitatietraining, Bliksemstage en Carrière Coach. Het programma loopt drie jaar en 1000 vmbo-leerlingen uit Amsterdam nemen deel. Dit zijn leerlingen van het Over Y-college, Stelle College, Metis Montessori Lyceum, Iedersland College, Caland 2 en SG Reigersbos.

In september zijn de eerste Bliksemstages van start gegaan en leerlingen reageren enthousiast: “Ik vond het super leuk! We hebben dingen gezien die we normaal nooit zouden zien. Het leukste vond ik het pannenkoeken bakken. Tijdens de rondleiding in de keuken heb ik geleerd hoe je goede pannenkoeken bakt en eieren maakt. Ik heb ook ontdekt dat kok goed bij mij past, maar vaat wassen in de keuken niet”, vertelt Iheliesa na haar Bliksemstage bij Hilton Amsterdam.

Kansen voor West

Kiezen voor Kansen is onderdeel van het samenwerkingsverband Kansen voor West. De vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. JINC heeft een subsidie van € 208.190,50 ontvangen voor het project Kiezen voor Kansen.

“Dankzij de bijdrage van EFRO kan JINC 1000 extra leerlingen bereiken en bijdragen aan een eerlijkere kans op arbeidsmarkt. Dat we deze leerlingen kennis laten maken met beroepen in kansrijke sectoren is een geweldige winst!” – Hanneke Hoogwegt Vestigingsdirecteur JINC Amsterdam