Dat besluit is genomen tijdens een panelbijeenkomst in het kader van de G50 voor gelijke kansen in het onderwijs, die afgelopen juni in Den Haag plaatsvond. De aanwezigen – drie jonge ‘ervaringsdeskundigen’, een schooldirecteur en vertegenwoordigers van Nationaal Programma Rotterdam Zuid, het Jeugdeducatiefonds, Rochdale, de Rabobank en de Nationale Postcode Loterij, waren bijna unaniem in hun keuze.

Dat experts kozen voor coaching, laat zien dat het een belangrijke manier is om dit probleem te bestrijden. En het toont aan dat het wellicht nog niet structureel genoeg gebeurt.”

Het idee moet uiteraard nog verder worden ontwikkeld, maar het komt er op neer dat we coaches en buddy’s willen inzetten om kinderen die opgroeien in armoede lange tijd onder hun hoede te nemen. Bijvoorbeeld in een traject dat kinderen inzicht geeft in dromen en drijfveren, en toegang biedt tot een netwerk. Of door middel van een leiderschapsprogramma dat zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Maatwerk

De voordelen: het kind staat centraal en maatwerk is mogelijk. De wereld van de jonge deelnemers wordt daarnaast verbreed, omdat er verbinding ontstaat tussen de eigen kring, die vaak klein is, en de wereld daarbuiten. Ook groeien intrinsieke motivatie en zelfvertrouwen, en wordt het kind gestimuleerd uit te vinden wat zijn of haar talenten en voorkeuren zijn.

aa

“Het idee van coaching is natuurlijk niet nieuw”, zegt Hannah Wiegerinck, directeur Extern van JINC. “Maar dat experts op het gebied van gelijke kansen hiervoor kozen, laat zien dat het een belangrijke manier is om dit probleem te bestrijden. Het toont bovendien aan dat het wellicht nog niet structureel genoeg gebeurt.”

Juist hierin kan JINC een bijdrage leveren, denkt Hannah. “Wij hebben ervaring met coaching op het gebied van loopbaanontwikkeling. Dat kunnen we uitbreiden. Het is daarom interessant om te kijken of we kunnen samenwerken met partijen die al langer ervaring hebben met bredere coaching.

Onderzoek

Daarbij helpt het dat er breed gedragen onderzoek is gedaan naar coaching op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. “Er is veel bekend over wat wel en niet werkt, daar kunnen we nu op voortborduren.”

ab

De komende maanden zal JINC druk zijn met het aanscherpen van het idee, om uiteindelijk in 2022 tot een pilot te komen. “Ik heb er vertrouwen in”, zegt Hannah. “Juist omdat de kennis beschikbaar en de ervaring aanwezig is, en we dankzij de G50 veel mensen kennen die ons verder kunnen helpen. En als wij zelf érgens goed in zijn, is het om een idee te testen, uit te bouwen, te verbeteren en op te schalen. Ik heb het dus gevoel dat we echt een stap verder zijn.”

Meer weten over de G50 voor gelijke kansen in het onderwijs? Lees hier verder!